A-lehtien vastuullisuusohjelma

A-lehtien vastuullisuusohjelma
Olemme yrityksenä sitoutuneet harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellytämme samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme.
Julkaistu: 13.10.2020

Yritysvastuu on tärkeä osa A-lehtien strategiaa sekä yrityskulttuuria. Se näkyy siinä, miten kohtelemme toisiamme ja kaikkia sidosryhmiämme, miten otamme kestävän kehityksen huomioon toiminnassamme sekä miten vaalimme taloudellista suorituskykyämme nyt ja tulevaisuudessa. Visiomme on luoda mediaa, joka tekee elämästä parempaa. Vastuullisuuden periaate vauhdittaa sisältöjämme, innovaatioidemme syntyä ja on meille yksi tulevaisuuden strateginen painopiste.

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi vaikuttavuudeltaan merkittävintä tavoitetta omaan toimenpideohjelmaamme.

A-lehtien kestävän kehityksen teemat ovat:

  • Kestävän elämäntavan edistäminen: Teemme mediaa, joka tekee elämästä parempaa: se näyttää yleisölleen kestävän elämäntavan näkökulman eri aiheissa ja lisää tietoisuutta siitä.
  • Hiilineutraali A-lehdet v. 2030: Yrityksen toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.
  • Aidosti tasa-arvoinen yhteiskunta: Sosiaalisen tasa-arvoisuuden edistäminen Suomessa. Vahva koko Suomen media.
  • Mielen hyvinvoinnin tukeminen: Teemojen käsittely lempeästi ja rohkeasti erityisesti nuorten näkökulmasta
  • Jokaisen työ on yhtä arvostettavaa: Uudenlaisen työkulttuurin suunnannäyttäjä