Kaupungista kansainväliselle kohderyhmälle – Helsingin kaupunki

Kaupungista kansainväliselle kohderyhmälle – Helsingin kaupunki
Myhelsinki.fi on Helsinki Marketingin ylläpitämä kaupunkimarkkinointisivusto, jossa luotetaan paikallisten suositusten voimaan. Suunnittelimme ja tuotimme Helsinki Marketingille kaksi laajaa sisältökokonaisuutta MyHelsinki-sivustolle, jotka esittelevät Helsinkiä monipuolisesti työ- ja asuinpaikkana kansainväliselle yleisölle.
Julkaistu: 31.10.2019
Asiakas: Helsinki

Haaste

Tavoite oli lisätä Helsingin kiinnostavuutta asuin- ja työpaikkana kansainvälisten ammattilaisten silmissä. Asiakas halusi hyödyntää A-lehtien sisältöosaamista, kohderyhmätuntemusta sekä kykyä monikanavaiseen suunnitteluun ja ketterään sisällöntuotantoon. Vahvuutemme oli myös kyky löytää mielenkiintoisia haasteltavia eri taustoista.Haaste oli kertoa kaupungista monipuolisesti työympäristönä ja innovaatioiden keskuksena sekä osoittaa, että Helsinki on myös hyvä asuinpaikka kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen.

Ratkaisu

Mukana suunnittelutyössä ja tuotannossa oli monipuolinen joukko A-lehtien sisältöammattilaisia. Pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa, minkälaiset sisällöt puhuttelisivat kohderyhmää. Toteutimme kaksi sisältökokonaisuutta, joista toisessa esiteltiin Helsinkiä asuinpaikkana (Living in Helsinki) ja toisessa Helsinkiä työpaikkana (Working in Helsinki). Artikkelit käsittelivät myös Helsingissä syntyneitä innovaatioita sekä erilaisia ekspatriaattien yhteisöjä. Onnistuimme löytämään suuren määrän kansainvälisesti kiinnostavia yrityksiä ja niiden sisältä henkilöitä, joilla oli kiehtovia tarinoita. Suunnittelemamme kuvamaailman lähtökohtana olivat ihmiset, aitous, tunteet ja hyvä arki. Kuvamaailma pohjautui Helsingin kaupungin raikkaaseen ja dynaamiseen brändi-ilmeeseen. Teimme yhteensä 30 juttua, 20 videota ja kahdeksan Instagram-kuvakoostetta eri teemoista. Toteutusvaiheessa mietimme selkeät konseptit juttu- ja videotyypeille. Teimme haastatteluja, still-kuvaksia ja videoita. Osa sisällöistä tehtiin englanniksi, osa suomeksi. A-lehdet toteutti juttujen taustatyöt, haastattelut, kuvausjärjestelyt, kuvaukset, videotuotannon sekä juttujen SEO-optimoinnin.

Toteutus

Teimme asiakkaalle ketterän ja kustannustehokkaan sisältökokonaisuuden. Toimme Helsingin esiin kiinnostavana työ- ja asuinpaikkana kansainväliselle yleisölle – sisältöjemme kohderyhmä oli siis käytännössä koko maailma. Kerroimme kiehtovia tarinoita, joita tukivat laadukkaat videot ja kuvat. Nyt MyHelsinki-sivustolla olevat Working in Helsinki- ja Living in Helsinki -kokonaisuudet vakuuttavat lukijan siitä, että Helsingistä löytyy todella kiinnostavia, innovatiivisia yrityksiä ja ihmisiä ja että Helsinki on asuinpaikkana poikkeuksellinen: elävä pääkaupunki, jossa kaikki toimii ja jossa puhdas luonto on kävelymatkan päässä.