Selvitimme A-lehtien kasvihuonekaasupäästöt – hiilijalanjälkemme pieneni edellisvuodesta

Selvitimme A-lehtien kasvihuonekaasupäästöt – hiilijalanjälkemme pieneni edellisvuodesta
UseLess Company toteutti A-lehtien hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2021 päästöistä. Laskelman lopputuloksena CO2e-päästömme pienenivät.
Julkaistu 27.6.2022

A-lehdet on kestävän kehityksen toimenpideohjelmassaan asettanut yhdeksi tavoitteeksi oman toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilineutraalin toiminnan vuoteen 2030 mennessä.

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksena A-lehdet Oy:n vuoden 2021 hankintaperusteinen kokonaishiilijalanjälki on 5 037 851 kgCO2e eli noin 5038 tCO2e. Luku vastaa noin 504 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä.

Kategoriakohtainen hiilijalanjälkierittely on esitetty kuvassa

A-lehtien vuoden 2021 kasvihuonekaasupäästöt syntyivät pääasiallisesti epäsuorista Scope 3 -luokan päästöistä, joiden osuus A-lehdet Oy:n kokonaispäästöistä oli 99 %. Scope 3 -luokan päästöistä 78 % syntyi ylävirrassa ja 22 % alavirrassa. Kokonaishiilijalanjälkeen suhteutettuna ja kategorioittain tarkasteluina ostetut tuotteet ja palvelut näyttelevät merkittävintä yksittäistä päästölähdettä A-lehdet Oy:n arvoketjussa. Kyseisen kategorian osuus A-lehdet Oy:n kokonaishiilijalanjäljestä oli 71 %. Scope 2 -luokasta ei katsota syntyvän päästöjä, sillä kaikki A-lehdet Oy:n hankkima sähkö on alkuperätakuulla vahvistettua uusiutuvaa energiaa ja kiinteistöissä on käytössä maalämpö eikä raportoiva yhtiö hankkinut jäähdytysenergiaa tai höyryä kiinteistöihinsä raportointivuonna.

Päästöt vähenivät 19 % vuodesta 2020

Vuoden 2020 hiilijalanjälki oli 6218 tCO2e ja vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 5038 tCO2e. Hiilijalanjälki pieneni 19 % (1180 tCO2e). Päästöjen lasku johtui pääosin pienentyneistä paperihankinnoista, jotka vaikuttivat sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, kuljetusten sekä myytyjen tuotteiden käytöstä poisto -kategorioiden hiilijalanjälkeen.

A-lehtien hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2020 ja 2021 päästöistä toteutti UseLess Company.

A-lehdet on kestävän kehityksen toimenpideohjelmassaan asettanut tavoitteeksi oman toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilineutraalin toiminnan vuoteen 2030 mennessä.