Tietosuojaseloste

Olet täällä

Päivitetty 25.05.2018 

Me A-lehdissä haluamme, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee A-lehdet Oy:n verkkopalveluiden käyttäjiä, asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Kerromme alla tarkemmin:

Mitkä ovat yhteystietomme

Mitä tietoja käsittelemme

Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella käsittelemme tietoja

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Kuinka voit vaikuttaa käsittelyyn

Mihin jaamme tietoja

Miten huolehdimme tietoturvasta

Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja IAB Finland ry:n antamia ohjeistuksia. 

Pyydämme tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

A-lehdet Oy
Y-tunnus: 1708790-7
Risto Rytin tie 33 
00570 HELSINKI 

tietosuoja-asiat@a-lehdet.fi

2. KÄSITTELEMÄMME HENKILÖTIEDOT

Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen välisestämme suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä tekemistäsi evästeasetuksista. 

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot: Keräämme sivustojemme käytöstä automaattisesti tietoja palvelinlokien ja evästeiden avulla. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi: 

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä,  IP-osoite, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste 
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä 
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista 
 • päätelaitteen sijaintitieto, jos olet antanut suostumuksesi sijaintitiedon keräämiseen.  

Voimme tunnistaa sinut luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun kirjaudut digitaaliselle tilille taikka saavut verkkopalveluun asiakas- tai markkinointiviestinnän, kuten tilaajalahjavalinnan, kautta. Tällöin voimme yhdistää palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja alla tarkemmin kuvattuihin tietoihin. Osaa palveluistamme voi käyttää myös kirjautumatta, jolloin emme pysty tunnistamaan sinua henkilökohtaisesti.

Lisätietoja evästekäytännöistä.

Kuluttaja-asiakkaisiin liittyvät tiedot: Voit antaa meille eri yhteyksissä, kuten lehti-, tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, henkilötietoja tai niitä voidaan muuten kerätä sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden voimassaollessa. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi: 

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero 
 • sosio-demografiset tiedot, kuten syntymäaika, siviilisääty, sukupuoli, kieli, ansiotaso 
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, asiakasnumero, tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta tai näiden tietojen muutokset, henkilötunnus luotolla myytäessä 
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä, asiakaspalvelu- tai myyntipuhelutallenteet 
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista 
 • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin 
 • verkkopalveluihin rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai puhelinnumero, salasana, nimimerkki 

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöihin liittyvät tiedot: Tallennamme olemassa olevien yritysasiakkaidemme, kuten mainostajien, yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja: 

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite  
 • työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot 
 • asemaan liittyvät tiedot, kuten asema tai vastuualue, hallituksen jäsenyys 
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten sopimukset, tilaukset ja laskutustiedot 
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, yhteyshenkilön kanssa käyty viestintä, asiakaspalvelu- tai myyntipuhelutallenteet 
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista 
 • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin 
 • verkkopalveluihin rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai puhelinnumero, salasana, nimimerkki 

Potentiaalisiin asiakkaisiin liittyvät tiedot: Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä ja yhteystiedoista sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjontahistoriasta. Potentiaalisista yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä käsittelemme lisäksi henkilön työtehtäviin liittyviä tietoja, kuten asema tai vastuualue yrityksessä. 

Vaikuttajiin liittyvät tiedot: Teemme yhteistyötä useiden vaikuttajien, kuten bloggaajien, kanssa. Kerättävien tietojen laajuus riippuu yhteistyöstämme, mutta tiedot voivat yleisesti pitää sisällään seuraavia tietoja: 

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite  
 • palkkioiden maksuun liittyvät tiedot, kuten tilinumero ja henkilötunnus tai y-tunnus 
 • kanaviin liittyvät tiedot, kuten blogin URL-osoite, tube-kanavan nimi, somekanavien nimimerkit, kanavien kävijämäärät ja tavoittavuustiedot, kuten yleisön demografiatiedot 
 • kanavien ja vaikuttajan osaamisen myyntiedustukseen tarvittavat tiedot, kuten vaikuttajan ottamat ja vaikuttajaa esittelevät valokuvat, vaikuttajan kanavien sanallinen ja kuvallinen esittely, myyntiedustuksen kannalta olennaiset vaikuttajan erityisosaamisalueet kuten ominaisuudet, kokemus, koulutus tai ammatti 
 • Tiedot kaupallisista kampanjoista  

Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot: Keräämme yllä mainitut tiedot lähtöisesti sinulta itseltäsi tilauksen, rekisteröitymisen taikka sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden voimassaollessa. Saatamme kerätä tietoja myös viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Potentiaalisten yritysasiakkaiden ja vaikuttajien osalta keräämme tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten tai blogien verkkosivulta taikka sosiaalisesta mediasta. 

Johdetut ja yhdistetyt tiedot: Palvellaksemme sinua paremmin jalostamme edellä mainittuja henkilötietoryhmiä analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja. Voimme tehdä oletuksia esimerkiksi kuluttajien kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Emme tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista, ja varmistamme teknisin ja organisatorisin keinoin, että yksityisyyttäsi suojataan analysointia tehdessä. Tyypillisesti emme käsittele tietoja henkilötasolla, vaan teemme tilastollista mallinnusta, jolloin yleistämme tiedot koskemaan laajempaa joukkoa.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja niiden kehitykseen sekä markkinointiin. Alla kuvaamme tarkemmin henkilötietojen käyttötarkoitukset sekä niihin liittyvät käsittelyperusteet.  

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen: Käsittelemme tietojasi täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, kuten toimittaa lehteä, mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota asiakaspalvelua tai tehdä asiakasviestintää ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Tuotteiden ja palveluiden kehitys: Käytämme tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, raportointiin, palvelun laadun ja tarjonnan parantamiseen sekä palveluiden personointiin. Esimerkiksi asiakkaidemme yhteydenotot, verkkosivustojemme käytön analysointi, kuluttajatutkimusten tai kyselyiden vastaukset auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia palveluihimme toivotaan ja mitkä sisällöt ovat sinua kiinnostavia. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen ja tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

Markkinointi, mainonta sekä näiden kohdentaminen: Käytämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin ja mainontaan. Markkinointiviestejä tai mainontaa voidaan räätälöidä antamiesi tai palveluiden käytöstä kerättyjen tietojen avulla. Saatamme myös luovuttaa tietoja markkinointitarkoituksiin valikoiduille yhteistyökumppaneillemme. Tällöin käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Voit vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen milloin tahansa. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytetään evästeitä, voit vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti.

Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Joudumme myös ajoittain luovuttamaan tietoja viranomaisille, kuten poliisille, jotta se voi tutkia epäiltyjä rikoksia. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Poikkeukset: Käsittelemme arkaluontoisia tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsiin tai terveydentilaan liittyvät tiedot. Noudatamme alan itsesääntelyohjeistuksia, emmekä esimerkiksi käytä arkaluonteisia tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja mainonnan kohdentamisessa.

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tyypillisesti käsittelemme tietojasi asiakassuhteen ajan sekä noin 48 kuukautta tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä kirjautumisesta digitaaliselle tilille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme lähettää sinulle aiempaan tilaushistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden uudelleenaktivoimisen, kehittää palveluitamme sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin. Ennen kuin poistamme digitaalisen tilin inaktiivisuuden vuoksi, olemme sinuun yhteydessä. 

Tämän ajan jälkeen minimoimme käsittelemämme tiedot sekä siirrämme tyypillisesti tiedot nimestäsi ja yhteystiedoistasi sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjontahistoriastasi  markkinointirekisteriin. Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.  

Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja. Kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. 

Pyrimme pitämään käsittelemämme henkilötiedot ajantasaisina ja virheettöminä poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Pyydämme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden kirjautumalla palveluiden omat tiedot -osioihin. Voit myös vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

5. VAIKUTUSMAHDOLLISUUTESI

Sinulla on useita vaikutusmahdollisuuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:  

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.  

Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Esimerkiksi voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen mobiililaitteen sijaintitietojen käyttöön laitteen, selaimen tai sovelluksen asetuksista. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. 

Käyttäessäsi tietojesi tarkastamiseen tai poistamiseen liittyviä oikeuksiasi, pyydämme sinua täyttämään oheisen lomakkeen. Muissa yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä A-lehtien asiakaspalveluun. 

Voit vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Käsittelemme henkilötietoja A-lehdet-konsernin sisällä niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kohdassa 3. Lisäksi käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme. 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietojasi tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä henkilökohtaisesti tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Ohjelmallinen mainonta: Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ja reaaliaikaisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Mainostaja-asiakkaat ja niiden kumppanit käyttävät sivustoiltamme kerättyä tietoa tehdäkseen ostopäätöksen mainostilasta sekä mitatakseen kampanjan tuloksia.

Perintä: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille kumppaneillemme saataviemme perimiseksi.

Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Emme pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

7. TIETOTURVA

Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi palomuurein ja muilla teknisin keinoin, rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja annettujen ohjeiden, heille myönnetyn käyttöoikeuden ja sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

8. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme  

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Muutokset, jotka julkaistiin 25.5.2018, perustuivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksiin.