Tutkimukset

Me tiedämme, mikä toimii. Kaikissa kanavissa.

Olet täällä

Mainostutkimukset

Mittaamme markkinointiviestinnän tuloksellisuutta kaikissa kanavissa asiakkaiden tarpeiden mukaan: tietopankissamme on jo yli 15 000 tutkittua mainosta eri kanavissa.

LUKU- JA HUOMIOARVOTUTKIMUKSET

Luku- ja huomioarvotutkimuksissa selvitämme aikakauslehti- ja verkkomainosten huomio- ja lukuarvot, brändin tunnistamisen ja tuntemisen, mainoksen aikaansaaman engagementin ja toimintaan aktivoinnin.

KAMPANJATUTKIMUKSET

Kampanjatutkimuksissa mittaamme kampanjan kokonaisvaikutuksen (esim. mainostettavan tuotteen/ palvelun tunnettuuden kehittyminen, brändimielikuvien kehittyminen, ostohalukkuuden lisääntyminen) sekä kampanjan vaikuttavuuden kanavittain: printti, display, blogit, uutiskirjeet, tapahtumat yms.

NEUROTUTKIMUS

Tietopankissamme on jo yli 60 neurotutkittua mainosta. Neurotutkimus tuo aivokuvantamisen kautta ymmärrystä mainonnan tiedostamattomista vaikutuksista ja täydentää muita mainostutkimuksia. Tutkimuksessa mitataan mainoksen erottuvuutta, sen herättämää kiinnostusta, haluttavuutta ja engagementtia. Tutkimukset toteuttaa Exakti Intelligence.

TOIMIVAN MAINONNAN RESEPTIT

Toimivan mainonnan resepti kertoo merkityksellisimmät mainonnan elementit, joilla rakennetaan brändiä tai saadaan aikaan toimintaa. Mainonnan vaikuttavuutta selittävät mm. mainostajan tunnistaminen ja tunteminen, mainoksesta pitäminen, uuden tiedon saaminen, viestin ymmärrettävyys, hyödylliseksi kokeminen tai persoonallinen luova toteutus. Olemme mallintaneet vaikuttavan mainonnan reseptin neljältä toimialalta: elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi, asuminen sekä kosmetiikka. 

Kohderyhmätutkimukset

Vahva kohderyhmäymmärrys kasvattaa mediainvestointien ja mainonnan tehokkuutta. Tutkimme laajasti suomalaisten kuluttajien arvojen ja asenteiden kehittymistä ja niiden vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.

SYÖMÄÄN!

Syömään!-tutkimus kertoo ruoan merkityksestä ja siihen suhtautumisesta, arjen haasteista ja ratkaisuista, ruoan ja raaka-aineiden valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä perheenjäsenten rooleista ruokailun toteutuksessa. Syömään! -tutkimuksen pohjata tunnistettiin kuusi erilaista ruokailijasegmenttiä: urbaani & eettinen, keskitien kokkaaja, einestelijä, tankkaaja, perinteinen ja ekologinen.

MEILLÄ KOTONA

Meillä kotona -tutkimus kertoo, miten suomalaiset asuvat ja millaiset arvot ja asenteet ohjaavat päätöksiä erityisesti  rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja puutarhahoidon suhteen. Meillä kotona -tutkimuksen pohjalta tunnistettiin kahdeksan erilaista asujasegmenttiä. Tutkimuksen toteutti A-lehtien tilauksesta InterQuest yhteistyössä VTT:n kanssa.

MERKKIEN MERKKI

Tuulilasin Merkkien Merkki -tutkimus selvittää automerkkien haluttavuuden sekä mielipiteet myynti- ja huoltopalveluista. Tutkimuksen pohjalta selviää myös auton hankinnassa käytetyt tietolähteet ja niiden merkitys ostoprosessien eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Shop'In Researchin kanssa.

SUOMALAISET NAISET MEDIAKÄYTTÄJINÄ JA KULUTTAJINA

Millaisia mediakäyttäjiä ja kuluttajia naiset ovat ja millainen mainonta vetoaa heihin? Tutkimuksessa suomalaiset naiset segmentoitiin yleisten arvo- ja asenneväittämien pohjalta suhteessa perheeseen, ulkonäköön, muotiin, ruokaan, hyvinvointiin, sisustamiseen ja kuluttamiseen yleisesti. Tutkimuksen ja segmentoinnin toteutti A-lehtien tilauksesta TNS Gallup.