Case Rakkausklinikka

Case Rakkausklinikka
Sisältömarkkinoinnin avulla voi ratkoa myös parisuhteen ongelmia. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon digitaalinen neuvontapalvelu Rakkausklinikka on siitä erinomainen esimerkki.
Julkaistu 4.2.2021

⭐️ Rakkausklinikka-palvelu sai kunnianmaininnan Grand One 2021 -kilpailussa kategoriassa Paras digitaalinen sisältömarkkinointi. Grand One palkitsee vuosittain suomalaisen digitaalista markkinoinnin parhaimmistoa.

Lähtökohta ja tavoite

Parisuhteen ja perheen sisäiset jännitteet naksahtelevat useammin kuin ennen, kun korona on sulkenut ihmiset koteihinsa. Mieltä askarruttaviin asioihin kannattaa puuttua hyvissä ajoin, ennen kuin tilanne kulminoituu kriisiksi. Ulkopuolinen ammattilainen voisi antaa uusia näkökulmia ongelmien ratkaisemiseksi, mutta mistä saa vertaistukea ja apua ihmissuhteiden haasteisiin, kun on jumissa neljän seinän sisällä?

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee laadukasta, maksutonta parisuhde- ja perheneuvontaa. Neuvonnan avulla tuetaan perheiden hyvinvointia, tarjotaan tukea ihmissuhdeongelmissa ja inspiraatiota paremman parisuhteen rakentamiseen.

Avun tarve on suuri, minkä takia Suomen evankelis-luterilainen kirkko halusi tarjota perheneuvojiensa osaamista yhä laajemmalle yleisölle. Laajan sisältöyhteistyön tavoitteena oli:

  • tehdä kirkon parisuhdetyö näkyväksi ja helposti saavutettavaksi
  • tarjota neuvonnalle kanava, jossa yleisön osallistumiskynnys on mahdollisimman matala

Strategia

Näistä lähtökohdista syntyi Rakkausklinikka – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon digitaalinen neuvontapalvelu, jossa kirkon perheneuvonnan asiantuntijat vastaavat ihmisten lähettämiin anonyymeihin parisuhdekysymyksiin.

Koronakevään osuminen palvelun lanseeraukseen oli sattumaa, mutta se samalla osoitti, että palvelulle oli – ja on edelleen – suurempi tarve kuin koskaan. Parisuhde- ja perheongelmien ratkomiseen tarvitaan yhä enemmän apua, mutta avun saaminen on vaikeutunut, kun korona-aikana ihmiset eivät ole voineet hakeutua kirkon perheneuvojien vastaanotoille normaalisti. Toisilla kynnys puhua ihmissuhteiden haasteista on korkealla jo ilman koronaa, ja moni jää murheidensa kanssa yksin.

Rakkausklinikka on sisältömarkkinointia parhaimmillaan: pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja tärkeä osa kirkon ja seurakuntien viestintää. Ennen kaikkea sisältö on kohderyhmälle hyödyllistä ja se tarjoaa vastauksia nyt niin haasteellisen arjen kiemuroihin.

Vuorovaikutus kohderyhmän kanssa varmistaa, että Rakkausklinikka vastaa yleisön aitoihin huolenaiheisiin. Samalla kirkko saa arvokasta ymmärrystä kohderyhmänsä tarpeista. Rakkausklinikka ratkaisee siis kaksi asiaa: sekä kuluttajan ongelmia että kirkon haasteen tehdä perheneuvonta näkyvämmäksi ja helpommin saavutettavaksi.

Luova ratkaisu

Rakkausklinikka suunniteltiin digitaaliseksi neuvontapalveluksi, jotta se tekisi kirkon perheneuvonnan entistä näkyvämmäksi, ja toisi palvelut entistä suuremman yleisön saataville.

Rakkausklinikka avattiin terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu Terve.fissä huhtikuun 2020 alussa. Terve.fi on A-lehtien sivusto, jonka sisällöt keskittyvät terveyteen ja hyvinvointiin kaikilla terveyden osa-alueilla. Mielen hyvinvoinnin sisältöjä lisätään jatkuvasti, sillä niille on kysyntää. Siksi myös Rakkausklinikka istuu Terve.fihin luonnollisena osana sisältöjä.

Konsepti on selkeä ja yksinkertainen: lukijat voivat lähettää anonyymisti kysymykset Rakkausklinikalle, ja kirkon perheneuvonnan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin. Vastauksista koostetaan natiiviartikkeleita Terve.fi-sivustolle, joka tavoittaa yli 800 000 kävijää kuukausittain.

Toteutus

Kuka vaan voi lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä. Kysymyksissä toistuvat monenlaiset parisuhteen teemat: arjen haasteet, mustasukkaisuus, pettäminen, eroajatukset, uusperheen ongelmat, puhumattomuus, seksi.

Kysyjien kertomat tilanteet heijastelevat monien parisuhteiden peruskysymyksiä, ja kirkon perheneuvojien vastaukset antavat apua ja ajattelemisen aihetta monille, jotka painivat samanlaisten haasteiden kanssa.

Uusia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu natiiviartikkeleina joka perjantai Rakkausklinikan lanseerauksesta lähtien. Sisältöihin ohjataan lukijoita A-lehtien verkostosta display-mainonnan, somenostojen sekä älykkään suosittelun avulla.

Kirkon asiantuntijoina ja vastaajina toimivat perheneuvojat Nina Kauppinen, Pekka Puukko ja Päivi Stelin-Valkama taustajoukkoineen.

Tulokset

Rakkausklinikka on laajentanut mittavasti kirkon perheneuvonnan yleisöä ja tuonut uutta kohderyhmää neuvonnan pariin. Se on myös tehnyt kirkon parisuhdetyötä entistä näkyvämmäksi ja lunastanut paikkansa perheneuvonnan uutena muotona.

Kysymysten suuri määrä osoittaa, että palvelulle on tarvetta. Uusia kysymyksiä saatiin viikoittain: vuonna 2020 Rakkausklinikalle lähetettiin yhteensä 179 kysymystä pari- ja perhesuhteiden haasteista. Kysymysten pohjalta julkaistiin huhtikuun alusta lähtien viikoittain uusi kuluttajia palveleva kysymys-vastauspari. Yhteensä sisältöjä julkaistiin 38.

Rakkausklinikan sisällöt tavoittivat yli puoli miljoonaa uniikkia käyttäjää ja keräsivät 761 515 katselukertaa. Sisältöjen keskimääräinen lukuaika on korkea, lähes neljä minuuttia, mikä kertoo, että sisältö on kiinnostanut lukijoita.

Menestyksekkäästi startannut Rakkausklinikka jatkuu samalla konseptilla saumattomasti vuonna 2021.

Työryhmä
Asiakas: Kirkkohallitus
Sari-Annika Pettinen,
Henna Ahlfors,
Jussi Laine
Suunnittelu ja tuotanto: A-lehdet
Timo Kakko-Quednau,
Mervi Rantakari,
Mari Paalosalo-Jussinmäki,
Tiia Mannermaa,
Tiia Salomaa,
Jenni Jokela,
Mervi Jylhä,
Tasja Salin,
Riku Uljala,
Sabina Törnblom