Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Me A-lehdissä haluamme, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi.
Julkaistu 14.4.2019

Päivitetty 5.6.2023

Me A-lehdissä haluamme, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee A-lehdet Oy:n verkkopalveluiden käyttäjiä, asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Kerromme alla tarkemmin:

 1. Mitkä ovat yhteystietomme
 2. Mitä tietoja käsittelemme
 3. Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella käsittelemme tietoja
 4. Kuinka kauan säilytämme tietoja
 5. Kuinka voit vaikuttaa käsittelyyn
 6. Mihin jaamme tietoja
 7. Miten huolehdimme tietoturvasta
 8. Milloin A-lehdet toimii yhteisrekisterinpitäjänä
 9. Sovellusten tietosuoja
 10. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja Interactive Advertising Bureaun (IAB):n antamia ohjeistuksia, kuten IAB Europen Transparency and Consent Frameworkia.

Pyydämme tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Huomioithan, että joihinkin palveluihin, kuten Meillä kotona -kauppoihin, soveltuu palvelukohtainen tietosuojaseloste: Meillä kotona -kauppojen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

A-leh­det Oy

Y-tun­nus: 1708790-7

Risto Rytin tie 33

00570 HEL­SINKI

2. Käsittelemämme henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen välisestämme suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä tekemistäsi evästeasetuksista.

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot: Keräämme sivustojemme käytöstä automaattisesti tietoja palvelinlokien ja evästeiden avulla. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista

Voimme tunnistaa sinut luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun rekisteröidyt tai kirjaudut digitaaliselle tilille, teet tilauksen verkkosivustolla taikka saavut verkkopalveluun asiakas- tai markkinointiviestinnän, kuten tilaajalahjavalinnan, kautta. Tällöin voimme yhdistää palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja alla tarkemmin kuvattuihin tietoihin.

Osaa palveluistamme voi käyttää myös kirjautumatta tai antamatta suoraan tunnistavia henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, jolloin emme pysty tunnistamaan sinua henkilökohtaisesti. Huomaathan, että jos sinut on tunnistettu jossakin palvelussamme, pystymme tunnistamaan sinut myös muualla A-lehtien verkostossa: jos olet esimerkiksi luonut A-tunnuksen Demi.fi -sivustolla, voimme yhdistää ko. tunnuksen tietoihin tietoja vierailustasi Apu-lehden verkkosivustolla.

Kuluttaja-asiakkaisiin ja verkkopalveluiden käyttäjiin liittyvät tiedot: Voit antaa meille eri yhteyksissä, kuten lehti-, tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen taikka blogien kommentoinnin yhteydessä, henkilötietoja tai niitä voidaan muuten kerätä sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden voimassaollessa. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
 • sosio-demografiset tiedot, kuten syntymäaika, siviilisääty, sukupuoli, kieli, ansiotaso
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, asiakasnumero, tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta tai näiden tietojen muutokset, henkilötunnus luotolla myytäessä
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun tai chatbotien kanssa käyty viestintä, asiakaspalvelu- tai myyntipuhelutallenteet
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin, arvontoihin tai kilpailuihin
 • verkkopalveluihin rekisteröitymisen tai A-tunnuksen luomisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai puhelinnumero, salasana, nimimerkki sekä muut käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot, kuten valokuva tai sanallinen kuvaus käyttäjästä
 • A-lehtien sivustoilla julkaistaviin blogeihin tai niiden kommentointiin liittyvät tiedot, kuten blogin osoite, kommentti, kommentoijan nimimerkki, sähköpostiosoite sekä mahdollinen kuva ja linkki julkiseen profiiliin, kuten Blogger-profiiliin

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöihin liittyvät tiedot: Tallennamme olemassa olevien yritysasiakkaidemme, kuten mainostajien, yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot
 • asemaan liittyvät tiedot, kuten asema tai vastuualue, hallituksen jäsenyys
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten sopimukset, tilaukset ja laskutustiedot
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, yhteyshenkilön kanssa käyty viestintä, asiakaspalvelu- tai myyntipuhelutallenteet
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • verkkopalveluihin rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai puhelinnumero, salasana, nimimerkki

Potentiaalisiin asiakkaisiin liittyvät tiedot: Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä ja yhteystiedoista sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjontahistoriasta. Potentiaalisista yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä käsittelemme lisäksi henkilön työtehtäviin liittyviä tietoja, kuten asema tai vastuualue yrityksessä.

Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot: Keräämme yllä mainitut tiedot lähtöisesti sinulta itseltäsi tilauksen, rekisteröitymisen taikka sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden voimassaollessa. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää muiden A-lehdet -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilötietorekistereistä. Saatamme kerätä tietoja myös viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Potentiaalisten yritysasiakkaiden ja vaikuttajien osalta keräämme tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten tai blogien verkkosivulta taikka sosiaalisesta mediasta.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot: Palvellaksemme sinua paremmin jalostamme edellä mainittuja henkilötietoryhmiä analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja. Voimme tehdä oletuksia esimerkiksi kuluttajien kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Emme tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista, ja varmistamme teknisin ja organisatorisin keinoin, että yksityisyyttäsi suojataan analysointia tehdessä. Tyypillisesti emme käsittele tietoja henkilötasolla, vaan teemme tilastollista mallinnusta, jolloin yleistämme tiedot koskemaan laajempaa joukkoa.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja niiden kehitykseen sekä markkinointiin. Alla kuvaamme tarkemmin henkilötietojen käyttötarkoitukset sekä niihin liittyvät käsittelyperusteet.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen: Käsittelemme tietojasi täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, kuten toimittaa lehteä, mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota asiakaspalvelua tai tehdä asiakasviestintää ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Tuotteiden ja palveluiden kehitys: Käytämme tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, raportointiin, palvelun laadun ja tarjonnan parantamiseen sekä palveluiden personointiin. Esimerkiksi asiakkaidemme yhteydenotot, verkkosivustojemme käytön analysointi, kuluttajatutkimusten tai kyselyiden vastaukset auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia palveluihimme toivotaan ja mitkä sisällöt ovat sinua kiinnostavia. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen ja tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

Markkinointi, mainonta sekä näiden kohdentaminen: Käytämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin ja mainontaan. Markkinointiviestejä tai mainontaa voidaan räätälöidä antamiesi tai palveluiden käytöstä kerättyjen tietojen avulla. Saatamme myös luovuttaa tietoja markkinointitarkoituksiin valikoiduille yhteistyökumppaneillemme. A-lehtien bloggaajat saattavat käyttää kommentoijien sähköpostiosoitteita kutsuakseen kommentoijat tapahtumiin tai arvontoihin.

Käytämme Facebookin ”mukautettuja kohderyhmiä”, jolloin kohdennamme Facebookissa mainontaa olemassa oleville asiakkaillemme. Facebookin mukautetut kohderyhmät muodostetaan siten, että sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa A-lehtien asiakkaille taikka luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat A-lehtien asiakkaiden profiileja. A-lehdet ei saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa A-lehdiltä tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Facebook on sitoutunut käyttämään kohderyhmää ainoastaan A-lehtien mainontaan. Lisätietoja saat Facebookista.

Mainontaa Facebookissa voidaan kohdentaa myös asiakastietojesi (kuten ikäsi tai asuinpaikkasi) perusteella. Tällä pyrimme varmistamaan, että sinulle Facebookissa näytettävä A-lehtien mainonta olisi mahdollisimman ajankohtaista ja merkityksellistä. Asiakastiedot lähetetään Facebookille ja Facebook käsittelee tietoja aina hajautetussa (”hashed”) muodossa yksityisyytesi varmistamiseksi.

Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai A-lehtien oikeutettuun etuun. Voit vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen milloin tahansa. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytetään evästeitä, voit vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. Myös blogien kommentoijien sähköpostiosoitteet tai keskustelupalstoille kirjoittaneiden IP-osoitteet auttavat selvittämään mahdollisia väärinkäytöksiä.

Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Joudumme myös ajoittain luovuttamaan tietoja viranomaisille, kuten poliisille, jotta se voi tutkia epäiltyjä rikoksia. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Arkaluonteisiin tietoihin liittyvät poikkeukset: Käsittelemme arkaluontoisia tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsiin tai terveydentilaan liittyvät tiedot. Noudatamme alan itsesääntelyohjeistuksia, emmekä esimerkiksi käytä arkaluonteisia tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja mainonnan kohdentamisessa. Palvelumme ovat suunnattu täysi-ikäisille tai yli 13-vuotiaille nuorille, emmekä tietoisesti käsittele tätä nuorempien lasten tietoja.

Jos esität kysymyksen lääkärille terve.fi -palvelussamme, käsittelemme tietoja toteuttaaksemme kyseisen kysymys – vastaus -palvelun. Emme yhdistä kysymyksessä annettuja tietoja muihin keräämiimme tietoihin ja poistamme sinut henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot, kuten sähköpostiosoitteen, kun lääkäri on vastannut kysymykseesi. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Oikeutettu etu käsittelyperusteena: Siltä osin kuin kehitämme palveluitamme, teemme markkinointia taikka puutumme väärinkäytöksiin oikeutettuun etuun perustuen, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin A-lehdille kuin sen palveluiden käyttäjille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että voimme tarjota yhä parempia palveluita, kertoa palveluistamme ja tuotteistamme niistä todennäköisesti kiinnostuneille henkilöille, räätälöidä sisältöä ja tarjouksia sekä pitää palvelumme turvallisina kaikille käyttäjille. Pyrimme olemaan mahdollisimman läpinäkyviä käytännöistämme sekä antamaan sinulle vaikutusmahdollisuuksia kohdassa 5 kuvatuin tavoin. Katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa.

Automatisoidut päätökset: Siltä osin kuin teemme esimerkiksi tilaushistoriaasi perustuvan räätälöidyn tarjouksen, teemme profilointia. Emme kuitenkaan tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia sinulle tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tyypillisesti käsittelemme tietojasi asiakassuhteen ajan sekä noin 48 kuukautta tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä kirjautumisesta digitaaliselle tilille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme lähettää sinulle aiempaan tilaushistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohteisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden uudelleenaktivoimisen, kehittää palveluitamme sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin. Ennen kuin poistamme digitaalisen tilin inaktiivisuuden vuoksi, olemme sinuun yhteydessä. Tämän ajan jälkeen minimoimme käsittelemämme tiedot sekä siirrämme tyypillisesti tiedot nimestäsi ja yhteystiedoistasi sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjontahistoriastasi markkinointirekisteriin.

Potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuun osallistuneiden taikka aiemmin A-lehtien tuotteita tilanneiden henkilöiden, tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Blogien julkisia kommentteja säilytetään niin kauan kuin blogia julkaistaan A-lehtien alustalla. Kommentoijien sähköpostiosoitteet ja muut ei-julkiset tiedot, kuten IP-osoite, poistetaan kommentin yhteydestä lähtökohtaisesti kuuden kuukauden kuluessa kommentin julkaisusta. Mikäli kommentoija on rekisteröitynyt A-lehtien verkkopalveluun, tietoja käsitellään tämän kohdan 4 ensimmäisessä kappaleessa kuvatun ajan.

Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja asiakassuhteen tai muun pääasiallisen käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja. Kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Pyrimme pitämään käsittelemämme henkilötiedot ajantasaisina ja virheettöminä poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Pyydämme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden kirjautumalla palveluiden omat tiedot -osioihin taikka A-tunnuksen avulla digitaaliseen asiakaspalveluun. Voit myös vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

5. Vaikutusmahdollisuutesi

Sinulla on useita vaikutusmahdollisuuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oikeuksien käyttäminen: Tietosuojaoikeuksiesi käyttämiseksi pyydämme sinua:

 1. ottamaan yhteyttä A-lehtien asiakaspalveluun (sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja-asiat@a-lehdet.fi tai postitse osoitteeseen: A-lehdet Oy / asiakaspalvelu, 00081 A-lehdet)
 2. mainitsemaan otsikossa/viestissä, mitä oikeutta haluat käyttää (esimerkiksi tietojen tarkistaminen, tietojen siirtäminen, tietojen poistaminen tai markkinointikiellon asettaminen)
 3. antamaan riittävät tiedot, jotta voimme tunnistaa sinut henkilökohtaisesti (esimerkiksi nimi, käyttäjätunnus, puhelinnumero, osoite ja asiakasnumero).

Voimme tarvittaessa pyytää lisätietoja, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Jos haluat toimia toisen henkilön puolesta, varauduthan esittämään valtakirjan tain muun selvityksen siitä, että sinulla on oikeus asioida toisen henkilön puolesta.

Pyytämäsi tiedot tai kuittaus pyyntösi toteuttamisesta lähetetään sinulle lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnöstäsi tai lisätietojen toimittamisesta antamaasi sähköposti- tai postiosoitteeseen. Huomioithan, että emme voi toteuttaa poistopyyntöäsi, mikäli sinulla on aktiivinen asiakassuhde (esimerkiksi voimassa oleva tilaus tai laskutuksessa avoinna olevia laskuja). Emme voi myöskään poistaa tietoja siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme, kuten kirjanpitolainsäädännön, noudattamiseksi.

Evästeitä koskevat valinnat: Evästetyökalun avulla voit hallita evästeisiin ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, peruuttaa suostumuksen tai vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Evästeasetukset löydät pääsääntöisesti kunkin sivuston alanavigaatiosta tai "Tietoja meistä" -kohdasta sivuston ylänavigaatiosta. Lisätietoja saat myös evästekäytännöistä.

Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

6. Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja A-lehdet-konsernin sisällä niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kohdassa 3. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietojasi tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä henkilökohtaisesti tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Perintä: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille kumppaneillemme saataviemme perimiseksi.

Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voi käsitellä kolmannet osapuolet seuraavissa tapauksissa:

Henkilötietojen käsittelijät: Käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä.

Yhteisrekisterinpitäjät: Voimme tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien, kuten Facebookin, kanssa siten, että olemme yhteisrekisterinpitäjiä eli määrittelemme tietyin osin yhdessä sen, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Lisätietoja yhteisrekisterinpitäjyydestä saat tämän tietosuojaselosteen kohdasta 8.

Itsenäiset rekisterinpitäjät: Saatamme tehdä kolmansien osapuolien kanssa yhteistyötä siten, että ko. osapuoli saa kerätä A-lehtien sivuille integroidun toiminnallisuuden, kuten evästeiden tai upotetun sisällön, kautta henkilötietoja omiin, itsenäisiin tarkoituksiinsa. Esimerkiksi mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ja reaaliaikaisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Kumppanimme käyttävät sivustoiltamme kerättyä tietoa tehdäkseen ostopäätöksen mainostilasta, kohdentaakseen mainontaa halutulle kohderyhmälle sekä mitatakseen kampanjan tuloksia. Tiedot kerätään tyypillisesti evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla, eikä tietojen avulla voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Lisätietoja tästä henkilötietojen käsittelystä saat evästekäytännöistämme taikka kunkin toiminnallisuuden yhteydessä.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävä tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

7. Tietoturva

Suojaamme henkilötietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Varmistamme tietoturvallisen käsittelyn esimerkiksi palomuurein ja muilla teknisin keinoin, rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja annettujen ohjeiden, heille myönnetyn käyttöoikeuden ja sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

8. A-lehdet yhteisrekisterinpitäjänä

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa A-lehdet määrittelee henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot, ja toimii näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös, kun A-lehdet toimii yhteisrekisterinpitäjänä A-lehtien alustalla toimivan bloggaajan kanssa. Tällöin A-lehdet määrittelee blogien kommentoijien henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot yhdessä bloggaajan kanssa. A-lehdet vastaa ensisijaisesti rekisteröityjen informoinnista sekä muiden vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. A-lehdet toimittaa itse tai alihankkijoidensa avulla alustan blogien julkaisemiselle ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelylle, ja vastaa alustan teknisestä tietoturvasta. Jos bloggaaja lopettaa yhteistyön A-lehtien kanssa, kommentoijien henkilötiedot siirretään bloggaajalle ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeva sopimus päättyy. Siltä osin kuin bloggaajalla tai muulla vaikuttajalla, kuten tubettajalla, on julkaisukanavia A-lehtien sivustojen ulkopuolella, esimerkiksi YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa tai Snapchatissa, vastaa vaikuttaja henkilötietojen käsittelystä. Tällöin sovelletaan myös ko. julkaisualustan ehtoja.

A-lehdet toimii yhteisrekisterinpitäjänä myös silloin, kun se ylläpitää sivua Facebookissa tai hyödyntää Facebookin toiminnallisuuksia sivuillaan, kuten tykkää-nappia. A-lehtien Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja A-lehdet ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

9. Sovellusten tietosuoja

Voit ladata A-lehtien sovelluksen, esimerkiksi Apu-sovelluksen, päätelaitteellesi sovelluskaupasta, kuten iOS-laitteille Applen Appstoresta tai Google Play -kaupasta. Sovellukset keräävät tietoa siitä, kuinka ja milloin sovelluksia käytetään, ja ne lähettävät tietojen mukana tunnisteen, jolla käyttäjä voidaan yksilöidä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää sovellusta käyttäjälle mieluisammaksi sekä personoida sovelluksen sisältöä ja kohdentaa mainontaa.

Kun lataat iOS-sovelluksen, sinulta kysytään, saako A-lehdet seurata toimintaasi laitetunnisteen avulla. Koska sovelluksen ja muiden palveluidemme kautta luettava journalistinen sisältö on osin mainosrahoitteista ja seuranta mahdollistaa mainonnan kohdentamisen, pyydämme sinua sallimaan seurannan painamalla ”Salli”.

Lisäksi sinulta saatetaan pyytää sallimaan se, että päätelaitteeseesi lähetetään ilmoituksia eli push-notifikaatioita. Ilmoitusten tarkoitus on pyrkiä palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin tuomalla sinulle tietoa valitsemistasi teemoista.

Voit vaikuttaa sovelluksen tietosuoja-asetuksiin sovelluksen tai käyttöjärjestelmän asetusten kautta. Esimerkiksi Applen iOS-laitteissa voit mennä käyttöjärjestelmän asetuksiin ja sitä kautta edelleen ”Tietosuoja ja suojaus” -asetuksiin, jossa voit muun muassa vaikuttaa sovellusten seurantaan. Ilmoituksiin ja evästeisiin liittyviä asetuksia voit muuttaa sovelluksen kohdassa ”Profiili ja asetukset”.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen, pakottavan lainsäädännön tai viranomaisratkaisujen vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Muutokset, jotka julkaistiin 25.5.2018, perustuivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksiin. Tämän jälkeen lisättiin uusi kappale 8 (A-lehdet yhteisrekisterinpitäjänä) sekä tehtiin erityisesti blogeihin ja rekisteröidyn vaikutusmahdollisuuksien kuvauksiin sekä A-tunnukseen liittyviä tarkennuksia 5.3.2019. Lisäsimme 20.3.2019 linkin IAB Europen Transparency and Consent Frameworkiin sekä tarkensimme sitä, kenelle palvelumme ovat suunnattu. Tarkensimme 31.3.2020 kolmansien osapuolten kanssa tekemäämme yhteistyötä ottaessamme sivuillamme käyttöön kolmannen osapuolen toteuttaman verkkokaupan. Lisäsimme 22.9.2020 tarkennuksen evästeitä koskeviin vaikutusmahdollisuuksiin liittyen. 24.11.2021 lisäsimme tarkennuksia markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen liittyen. Teimme 22.4.2022 muutoksia Meillä kotona -kauppojen uudistuksen johdosta. Poistimme 18.8.2022 viittauksen tietopyyntölomakkeeseen. Lisäsimme 5.6.2023 kohdan 9. Sovellusten tietosuoja.