Evästekäytännöt

Evästekäytännöt
A-leh­tien verk­ko­pal­ve­luissa ja sovelluksissa käy­te­tään eväs­teitä pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen, käyt­tä­jiä kiin­nos­ta­vien sisäl­tö­jen suo­sit­te­le­mi­seen, pal­ve­lui­den per­so­noin­tiin sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen.
Julkaistu 14.4.2019

Päi­vi­tetty 8.12.2023

1. Yleistä

A-lehtien verkkopalveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluiden kehittämiseen, käyttäjiä kiinnostavien sisältöjen suosittelemiseen, palveluiden personointiin sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Haluamme evästeiden avulla tarjota sinulle paremman ja henkilökohtaisemman asiakaskokemuksen.

Evästeet mahdollistavat lyhyen tekstimuotoisen tiedon, kuten selaintunnisteen tai kielivalinnan tallentamisen käyttäjän selaimeen. Näin voimme esimerkiksi yksilöidä sivustollamme vierailevat selaimet ja erotella ne toisista selaimista. Evästeet kertovat meille esimerkiksi, minkälaisella laitteella käytät verkkopalveluamme, ja oletko vieraillut verkkopalvelussamme aikaisemmin. A-lehtien lisäksi sen kumppanit asettavat sivustolla evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen.

Selkeyden vuoksi termillä ”eväste” viitataan näissä evästekäytännöissä varsinaisten evästeiden rinnalla myös muihin vastaaviin tallennustekniikoihin. Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi HTML5:een sisäänrakennettu varastointimekanismi, jolla voidaan tallentaa ja lukea tietoja esimerkiksi käyttäjästä tai tämän päätelaitteesta joko istuntokohtaisesti (session storage) tai pidempiaikaisesti (local storage), verkkokutsuihin pohjautuvien seurantatekniikoiden käyttö sekä käyttäjän päätelaitteen tunnistaminen niin sanotuilla sormenjälkitekniikoilla (fingerprinting). Lisäksi käytämme jaettuja tunnisteita, jotka välitetään salattuina mainoskutsun mukana kumppaneillemme, ja joiden avulla käyttäjän selain voidaan yksilöidä ja/tai käyttäjä tunnistaa esimerkiksi kohdennetun mainonnan esittämiseksi.

A-lehtien verkkopalveluissa käytetään niin kutsuttuja istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet tuhoutuvat automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteella, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy. Evästeiden elinkaaresta löydät lisätietoja evästetyökalusta. Evästetyökaluun pääset sivuston alanavigaatiosta tai sivuston ylänavigaatiosta kohdasta ”Tietoja meistä” löytyvän ”Evästeasetukset” -linkin kautta.

Noudatamme alan itsesääntelyperiaatteita. Olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästetyökalua (Consent Management Platform), jonka tunnistenumero on 302. Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä evästetyökalussa.

2. Evästeiden avulla kerättävät tiedot

A-lehdet ja sen kumppanit voivat tallentaa laitteellesi tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käyttää tietoja sinulle evästetyökalussa ja näissä evästekäytännöissä esitettyihin tarkoituksiin.

Evästeiden avulla kerätään tietoja sivustojemme käytöstä. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista

Voimme yksilöidä käyttämäsi selaimen evästetunnisteen avulla ja tunnistaa selaimesi palatessasi sivustollemme. Voimme yhdistää evästetunnisteeseen liittyviä tietoja sinut henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin esimerkiksi silloin, kun kirjaudut verkkosivustollemme A-tunnuksen avulla ja olet antanut suostumuksesi tietojen yhdistämiseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.

A-lehtien kumppanien keräämiin tietoihin voit tutustua evästetyökalun toimittajat -välilehdellä toimittajakohtaisesti (ks. kohta tietosuojailmoitus).

3. Evästeiden käyttötarkoitukset

Osa evästeistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautumisen, ostoskorin ja erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Välttämättömiksi evästeiksi katsomme myös ne evästeet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sisällön jakamisen sosiaaliseen mediaan, erilaiset sisältöupotukset, mainosten ja sisällön teknisen jakelun, tietoturvan takaamisen sekä väärinkäytösten ehkäisyn ja virheiden korjaamisen. Nämä evästeet ovat käytössä aina.

A-lehdet kumppaneineen käyttää evästeitä seuraaviin IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskevan itsesääntelyohjeistuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • Rajoitettujen tietojen käyttö mainosten valitsemiseksi: Tavallisten mainosten valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää reaaliaikaisia tietoja kontekstista, kun mainos näytetään, mukaan lukien sisältöä ja laitetta koskevat tiedot, kuten laitetyyppi ja ominaisuudet, selaimen tiedot (user-agent), URL-osoite ja IP-osoite, käyttää käyttäjän likimääräisiä sijaintitietoja, määrittää, kuinka usein mainokset näytetään käyttäjälle, määrittää järjestyksen, jossa mainokset näytetään käyttäjälle, estää mainosta näkymästä sopimattomassa toimituksellisessa kontekstissa (joka ei ole brändin kannalta turvallinen). Kumppanit eivät voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen personoidun mainosprofiilin tulevien mainosten valintaa varten. Huom. Likimääräinen tarkoittaa epätarkkaa sijaintia, jonka säde on vähintään 500 metriä.
 • Personoidun mainosprofiilin muodostaminen: Personoidun mainosprofiilin muodostamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, sivustojen tai sovellusten selaushistoriasta, kiinnostuksen kohteista, demografisista tekijöistä tai sijainnista mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten.
 • Profiilien käyttö kohdennetun mainosten valitsemiseksi: Personoitujen mainosten valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat valita personoituja mainoksia, jotka perustuvat käyttäjän mainosprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selaushistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.
 • Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen: Personoidun sisältöprofiilin muodostamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, kiinnostuksen kohteista, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriasta, demografisista tekijöistä tai sijainnista sisältöprofiilin luomiseksi tai muokkaamiseksi personoitua sisältöä varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, sisältöprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi sisällön personointia varten.
 • Profiilien käyttö personoidun sisällön valitsemiseksi: Personoidun sisällön valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat valita personoitua sisältöä, joka perustuu sisältöprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.
 • Mainonnan tehokkuuden mittaaminen: Mainoksen tehokkuuden mittaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat mitata, näytettiinkö mainokset käyttäjälle ja miten, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten, laatia mainontaa ja sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta koskevia raportteja, laatia raportteja mainontaan reagoineista käyttäjistä käyttämällä tietoja, jotka kerättiin käyttäjien reagoidessa kyseiseen mainontaan, laatia raportteja julkaisijoille heidän sivustoilla tai sovelluksissa esitetyistä mainoksista, mitata, näytetäänkö mainosta sopivan (brändille turvallisen) toimituksellisen kontekstin yhteydessä, määrittää prosentuaalinen osuus mainoksesta, joka on ollut mahdollista nähdä, ja tämän mahdollisuuden kesto sekä yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin. Kumppanit eivät voi käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.
 • Sisällön tehokkuuden mittaaminen: Sisällön tehokkuuden mittaamiseksi kumppanit voivat mitata ja raportoida, kuinka sisältö näytettiin käyttäjälle, ja kuinka käyttäjä reagoi sisältöön, laatia raportteja käyttämällä suoraan mitattavissa olevia tai tiedossa olevia tietoja käyttäjistä, jotka reagoivat sisältöön. Kumppanit eivät voi mitata, näytettiinkö mainokset ja kuinka ne (natiivimainonta mukaan lukien) näytettiin käyttäjälle, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.
 • Yleisöjen ymmärtäminen eri lähteistä peräisin olevien tietojen, tilastojen tai yhdistelmien avulla: Käyttämällä markkinatutkimuksia käyttäjäymmärryksen luomiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla mainostajille tai niiden edustajille koottuja raportteja mainosten tavoittamista yleisöistä, laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla julkaisijoille koottuja raportteja yleisöistä, joille julkaisijoiden sivustoilla ja sovelluksissa oleva sisältö ja/tai mainokset näytettiin tai jotka reagoivat tähän sisältöön ja/tai mainoksiin sekä yhdistää muita käyttäjää koskevia tietoja (offline-tiedot) verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) markkinatutkimuksia varten käyttäjäymmärryksen luomiseksi, jos kumppanit ovat ilmoittaneet sovittavansa yhteen ja yhdistävänsä muita käyttäjiä koskevia tietoja verkkokäyttäytymistietoihin. A-lehdet ja kumppanit eivät voi mitata sellaisten mainosten tehokkuutta, jotka näytettiin tietylle käyttäjälle tai joihin käyttäjä reagoi, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta mainonnan tehokkuuden mittaamiseen tai mitata, mitä sisältöä tietylle käyttäjälle näytettiin ja kuinka hän reagoi siihen, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta sisällön tehokkuuden mittaamiseen.
 • Palvelujen kehittäminen ja parantaminen: Tuotekehitystä varten A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää tietoja parantaakseen olemassa olevia tuotteitaan uusilla ominaisuuksilla tai kehittääkseen uusia tuotteita ja luoda uusia matemaattisia malleja ja algoritmeja koneoppimisen avulla A-lehdet ja kumppanit eivät voi toteuttaa tämän tarkoituksen perusteella muuta sellaista tietojenkäsittelyä, joka sallitaan jotain muuta tarkoitusta varten.
 • Rajoitettujen tietojen käyttö sisällön valitsemiseen: Sisällön valitsemiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää rajoitettuja tietoja, kuten käyttämääsi verkkosivustoa tai sovellusta, likimääräistä sijaintiasi, laitteesi tyyppiä tai sisältöä, jonka kanssa olet (tai olet ollut) vuorovaikutuksessa (esimerkiksi rajoittaaksemme sitä, kuinka monta kertaa video tai artikkeli esitetään sinulle).
 • Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen: Turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat varmistaa, että tietojen siirtäminen tapahtuu turvallisesti, havaita ja ehkäistä vahingollisia, petollisia, virheellisiä tai laittomia toimia sekä varmistaa järjestelmien ja prosessien asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan, mukaan lukien järjestelmien ja sallittuihin tarkoituksiin käytettyjen prosessien suorituskyvyn valvominen ja tehostaminen. A-lehdet ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella. Huom. Tiedot, joita kerätään ja käytetään turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi saattavat sisältää automaattisesti lähetettäviä, laitteen tunnistavia ominaisuuksia, tarkkoja sijaintitietoja, ja tietoa, jota saadaan skannaamalla aktiivisesti laitteen ominaisuuksia sen tunnistamista varten.
 • Mainonnan ja sisällön tekninen jakelu: Tietojen teknistä jakelua varten ja teknisiin pyyntöihin vastaamiseksi A-lehdet ja kumppanit voivat käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen teknisesti mainoksen internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa mainokseen, käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen sisältöä internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa sisältöön sekä käyttää laitteen tyyppiä ja ominaisuuksia koskevia tietoja mainosten tai sisällön tekniseen jakeluun, esim. oikean kokoisen mainoksen tai videotiedoston jakamiseksi laitteen tukemassa muodossa. A-lehdet ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella.

Toteuttaessaan edellä mainittuja tarkoituksia A-lehdet ja kumppanit hyödyntävät seuraavia ominaisuuksia:

 • Tietojen yhdistäminen muista tietolähteistä peräisin oleviin tietoihin: A-lehdet ja kumppanit voivat yhdistää muita tietojasi (offline-tiedot) kerättyihin verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) yhden tai useamman tarkoituksen tai erikoistarkoituksen tueksi.
 • Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa: A-lehdet ja kumppanit voivat suoraan määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle, todennäköisyyden perusteella määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle sekä aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia todennäköisyyteen perustuvaa tunnistamista varten, jos käyttäjät ovat antaneet toimittajille luvan aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia tunnistamista varten.
 • Laitteiden tunnistaminen automaattisesti lähetettyjen tietojen perusteella: A-lehdet ja kumppanit voivat luoda tunnistimen perustuen dataan, jota laite lähettää automaattisesti, kuten IP-osoite tai selaimen tiedot (user-agent) sekä käyttää tunnistetta udelleen tunnistaakseen laitteen. A-lehdet ja kumppanit eivät voi luoda käyttäjästä tunnisteen käyttäen tietoja, joita on kerätty skannaamalla aktiivisesti tiettyjä laitteen ominaisuuksia, kuten asennettuja fontteja ja näytön resoluutiota, ellei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa laitteen ominaisuuksien aktiiviseen skannaamiseen tunnistamista varten tai käyttää tunnistetta uudelleen tunnistaakseen laitteen.

Lisäksi käytössä ovat seuraavat, suostumukseesi perustuvat erityisominaisuudet:

 • Laitteen ominaisuuksien käyttäminen tunnistamista varten: A-lehdet ja kumppanit voivat luoda tunnisteen käyttäen tietoja, joita on kerätty skannaamalla aktiivisesti tiettyjä laitteen ominaisuuksia, kuten asennettuja fontteja ja näytön resoluutiota sekä käyttää tällaista tunnistetta laitteen tunnistamiseksi uudelleen.

Välttämättömät evästeet ovat käytössä aina. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet, asetetaan suostumuksellasi.

Evästetyökalussa informoiduin tavoin, osa evästeillä kerättyjen tietojen käyttötarkoituksista perustuu suostumuksesi ohella oikeutettuun etuun. A-lehdet kumppaneineen on arvioinut, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai vapauksesi kanssa ottaen huomioon käyttötarkoitukset, annetun informaation sekä sen, että evästeillä kerätyillä tiedoilla ei pääosin voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti. Voit tutustua oikeutettuun etuun perustuvaan arvioon evästetyökalun toimittajat -välilehdellä toimittajakohtaisesti (ks. kohta käsittelyperuste).

Huomaathan, että kaikilla A-lehtien sivuilla evästeitä tai niillä kerättyjä tietoja ei käytetä kaikkiin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Tällöin käytössä saattaa olla yksinkertaisempi evästetyökalu.

4. Käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa

Sinulla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa evästeiden käyttöön. Huomaathan kuitenkin, että useissa tapauksissa evästeiden käytön rajoittaminen heikentää verkkopalveluiden laatua tai jopa estää joidenkin ominaisuuksien käytön. Evästeiden käytön rajoittaminen ei myöskään vaikuta sivustoilla olevan mainonnan tai markkinoinnin määrään. Näet yhtä paljon mainontaa kuin aiemmin, mutta se ei enää ole todennäköisten kiinnostustenkohteiden mukaan räätälöityä.

Alla kuvattu tar­kem­min vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia:

 • Evästetyökalu: Voit A-lehtien evästetyökalun avulla antaa evästeisiin suostumuksen, olla antamatta suostumusta, peruuttaa antamasi suostumuksen tai vastustaa tiettyä oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästetyökaluun pääset sivuston alanavigaatiosta tai sivuston ylänavigaatiosta kohdasta ”Tietoja meistä” löytyvän ”Evästeasetukset” -linkin kautta.
 • Evästeiden estäminen tai tyhjentäminen: Voit vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämäsi selaimen tai laitteen evästeasetusten kautta. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, joten muutosten vaikutukset eivät rajoitu A-lehtien verkkopalveluihin ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella erikseen. Evästeiden estäminen vaikuttaa palveluiden toimintaan, esimerkiksi et voi evästeiden estämisen jälkeen kirjautua sisään palveluihimme. Sinulle myös esitetään evästetyökalu aina uudelleen, sillä emme voi muistaa tekemiäsi valintoja.

Evästetyökalu näytetään sinulle, kun vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa ja esimerkiksi sen jälkeen, kun olet tyhjentänyt selaimesi evästeet. Jos A-lehdet tekee muutoksia, esimerkiksi ottaa käyttöön uuden kumppanin, evästetyökalu näytetään sinulle uudelleen. Tällöin työkalussa voi näkyä aiemmin tekemäsi valinnat eli sinua pyydetään tekemään valinta vain siltä osin kuin et ole valintaa tehnyt. Voit kuitenkin muuttaa tässä yhteydessä myös aiemmin tekemiäsi valintoja, esimerkiksi peruuttaa antamasi suostumuksen tiettyyn käyttötarkoitukseen tai tietylle kumppanille.

5. Kolmannet osapuolet

A-lehtien verkkopalveluissa on A-lehtien evästeiden lisäksi käytössä kolmansien osapuolien, kuten mittauspalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Osa kumppaneista käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyviä sivuston käyttötietoja rekisterinpitäjinä, ja määrittelee siten henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. A-lehdet pyrkii sopimuksellisesti varmistamaan, että ko. tahot käyttävät evästeitä ja käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Mainonnan osalta pyrimme varmistamaan, että kumppanimme ovat myös sitoutuneet alan itsesääntelyyn (IAB Europe Transparency & Consent Framework), jolla pyritään lisäämään käsittelyn läpinäkyvyyttä ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia.

Pääasiallisesti käyttämämme kumppanit sekä lisätietoja niiden tietojen käsittelystä on listattu evästetyökalussa, mutta nostamme alla esiin muutamia esimerkkejä:

 • Google Analytics: Käytämme palveluissamme mm. Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Käytössämme on myös Google Analytics mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi sekä Google Analyticsin User ID -tunnisteominaisuudet). Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi pseudonymisoidut IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. asentaa selaimeesi lisäosan mikä estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Lisäosan saat tästä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi
 • Hotjar: Voimme Hotjarin työkalun avulla paremmin ymmärtää, miten palveluitamme käytetään. Voimme työkalun avulla rakentaa ns. lämpökarttoja, jotka näyttävät, mitä sivuelementtejä käyttäjät klikkaavat, miten he sivuilla liikkuvat ja kuinka pitkälle he keskimäärin sivuilla etenevät.
 • Facebook: A-lehdet käyttää Facebookin tarjoamia datavetoisia mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. A-lehtien sivustolle asetetutun Facebook-pikselin avulla kerätään tietoa verkkosivun kävijöistä, jotta A-lehdet voi tavoittaa nämä kävijät tulevilla Facebook -mainoksillaan uudelleen. Pikselin lisäksi käytössämme on konversio-API -työkalu, jonka avulla voimme jakaa verkko- ja offline-tapahtumia eli asiakkaidemme toimintoja suoraan palvelimeltamme Facebookin palvelimelle. Palvelintapahtumia voidaan yhdistää Facebookin pikseliin sekä auttaa näin parantamaan Facebook-mainoskampanjoiden tehokkuutta ja analysointia. Mainontaa voidaan kohdentaa myös käyttäjän asiakastietojen (kuten iän tai asuinpaikan) perusteella. Asiakastiedot lähetetään Facebookille ja Facebook käsittelee niitä aina hajautetussa muodossa käyttäjän yksityisyyden varmistamiseksi. Facebook-pikseliä tai konversio-API -työkalua ei käytetä, jos käyttäjä ei ole antanut suostumusta Facebookin evästeiden käyttöön joko hyväksymällä kaikki evästeet tai sallimalla erityisesti Facebookin evästeiden käytön. Lisätietoja saat Facebookin sivuilta: http://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=uf_share
 • Adobe Fonts: A-lehdet käyttää verkkosivustoillaan Adobe Fonts -palvelun tarjoamia kirjasimia. Sivustojamme käytettäessä selain lataa tarvittavat kirjasimet Adoben sivustolta. Voidakseen tarjota palvelua käyttäjän IP-osoite välittyy Adobelle, jotta se tietää, mihin kirjasin toimitetaan. Palvelu ei tallenna IP-osoitteita. Adobe Fonts -palvelu ei myöskään aseta tai käytä evästeitä kirjasimien tarjoamiseksi. Käsittely perustuu A-lehtien oikeutettuun etuun esittää kirjasimet yhtenäisesti verkkosivustoilla. Lisätietoja löydät Adoben sivuilta: Adoben tietosuojakeskus
 • Liitännäiset: A-lehtien verkkopalveluissa on käytössä myös kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Palveluntarjoajat, kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ja Pinterest, voivat asettaa evästeitä selaimellesi ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. Pyydämme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin erikseen.

6. Muutokset evästekäytäntöihin

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Evästekäytäntöjen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme. Suosittelemme tutustumaan evästekäytäntöjen sisältöön säännöllisesti.

Muutokset, jotka julkaistiin 25.5.2018, perustuivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytyksiin. Tämän jälkeen tehtiin erityisesti vaikutusmahdollisuuksien kuvauksiin liittyviä tarkennuksia 5.3.2019. Evästekäytäntöjä muutettiin 22.9.2020, kun A-lehdissä otettiin käyttöön uusi evästetyökalu. Facebookia koskevaa kohtaa tarkennettiin 7.9.2021, kun käyttöön otettiin Facebook konversio-API -työkalu. Evästetyökaluun liittyvää informaatiota kohdassa 4 tarkennettiin 22.4.2022. Evästeettömistä teknologioista lisätiin informaatiota 4.10.2022. Käytäntöjä muutettiin 8.12.2023, kun A-lehdissä otettiin käyttöön uusi versio evästetyökalusta.