Vastuullisuus

Visiomme on luoda mediaa, joka tekee elämästä parempaa. Vastuullisuuden periaate vauhdittaa sisältöjämme ja innovaatioidemme syntyä sekä ohjaa strategiaamme.
Sitoudumme kestävän kehityksen tavoitteisiin
Olemme yrityksenä sitoutuneet harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellytämme samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme.
Yritysvastuu on tärkeä osa A-lehtien strategiaa sekä yrityskulttuuria. Se näkyy siinä, miten kohtelemme toisiamme ja kaikkia sidosryhmiämme, miten otamme kestävän kehityksen huomioon toiminnassamme sekä miten vaalimme taloudellista suorituskykyämme nyt ja tulevaisuudessa. YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.
Eettiset toimintaohjeet
Eettiset toimintaohjeet perustuvat toimintakulttuurimme periaatteisiin ja perheyhtiön arvoihin.