Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13, ilmastotekoja, tarkoittaa meille hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Pyrimme hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Olemme asettaneet tavoitteeksemme A-lehtien toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Suomessa toimivien yritysten kehitystä ohjaa valtion päämäärä hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja yritysten on kannettava oma vastuunsa tuotantoketjuihin ulkoistetuista hiilipäästöistä.

Etsimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Ilmastotekojemme tiekartalla tehdään hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi toimenpiteitä mm. uusituvan energian lisäämiseksi, ilmastoystävällisempien valintojen edistämiseksi työpaikkaruokailussa ja tarjoiluissa, työmatkaliikenteessä sekä jätteiden kierrättämisessä ja lajittelussa.