Ihmisläheisen työkulttuurin suunnannäyttäjä

YK.n kestävän kehityksen tavoite 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, tarkoittaa meille: A-lehdet on ihmisläheisen työkulttuurin suunnannäyttäjä, jossa jokaisen työ on yhtä arvostettavaa.

A-lehtien tavoitteena on edistää verkostomaista, kaikkien osapuolten hyvinvointia lisäävää työkulttuuria omassa toiminnassaan. Uudenlainen työ liikkuu joustavasti perinteisten rajojen yli ja tarvitsee myös kokonaan uudenlaisen työkulttuurin. Perinteiset jäykät rakenteet ja suoraviivaisuus eivät tue uudenlaisen työn monimuotoisuutta, vaan kokeileva ja yrittäjämäinen toimintaympäristö edesauttaa saamaan ihmisten potentiaalin käyttöön kaikkialla.

A-lehdet tukee myös tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta ja hyviä työolosuhteita omien hankintakriteeriensä kautta.