A-lehdet on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

A-lehdet on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
A-lehtien medialiiketoiminnan hiilijalanjälkilaskenta on valmistunut. CO2e-päästömme pienenivät vuonna 2022 edellisvuodesta. GHG kasvihuonepäästöt on laskettu A-lehdissä kattaen myös Scope 3:n.
Julkaistu 6.7.2023

A-lehdet Oy:n medialiiketoiminnan vuoden 2022 hankintaperusteinen kokonaishiilijalanjälki oli 4 091 356 kgCO2e eli noin 4091 tCO2e. A-lehtien hankintaperusteinen hiilijalanjälki vastaa noin 409 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä (Sitra 2018).

Oman toiminnan eli Scope 1:n ja Scope 2:n sijaintiperusteinen hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 15 tCO2e. Arvoketjun päästöjen eli Scope 3:n hiilijalanjälki oli 4076 tCO2e. Laskenta toteutettiin GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaisesti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Laskennan toteutti UseLess Company Oy.

Hiilijalanjäljen osuus kategoriakohtaisesti

A-lehtien vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt syntyivät pääasiallisesti epäsuorista Scope 3 -luokan päästöistä, joiden osuus A-lehdet Oy:n kokonaispäästöistä oli yli 99 %. Scope 3 -luokan päästöistä 76 % syntyi ylävirrassa ja 24 % alavirrassa. Kokonaishiilijalanjälkeen suhteutettuna ja kategorioittain tarkasteluina ostetut tuotteet ja palvelut ovat merkittävin yksittäinen päästölähde A-lehdet Oy:n arvoketjussa. Kyseisen kategorian osuus A-lehdet Oy:n kokonaishiilijalanjäljestä oli 69 %. Osuus on laskenut 2 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Oman toiminnan (Scope 1 + Scope 2) sijaintiperusteisen hiilijalanjäljen osuus oli vain murto-osa Scope 3 -kategorian päästöistä. Scope 1 ja Scope 2 -päästöjen osuus vuonna 2022 oli 0,4 % (15 tCO2e) kokonaispäästöistä.

”Olemme vastuullinen toimija ja kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin. Olemme toteuttaneet hiilijalanjälkilaskentaa jo kolmen vuoden ajan yhteistyössä UseLess Oy:n kanssa. Raportoimme tulokset myös epäsuoriin päästöihin eli Scope 3 -tasolle asti”, A-lehtien vastuullisuudesta vastaava CMO Terhi Hauskamaa kertoo.

Päästöt vähenivät 18 % edellisvuoden mittauksesta

Vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 4998 tCO2e ja vuoden 2022 hiilijalanjälki 4091 tCO2e. Hiilijalanjälki pieneni 18 % (907 tCO2e) edellisvuoden mittaukseen verrattuna. Päästöjen lasku johtui pääosin pienentyneistä paperihankinnoista, jotka vaikuttivat sekä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, kuljetusten sekä myytyjen tuotteiden käytöstä poisto -kategorioiden hiilijalanjälkeen.