Koronakriisi nostaa esiin parisuhteen ongelmia – Kirkon uusi neuvontapalvelu Rakkausklinikka tarjoaa tukea ja uusia näkökulmia

Koronakriisi nostaa esiin parisuhteen ongelmia – Kirkon uusi neuvontapalvelu Rakkausklinikka tarjoaa tukea ja uusia näkökulmia
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on avannut Rakkausklinikka-nimisen palvelun Terve.fi-verkkosivustolla. Toteutuksesta vastaa A-lehdet.
Julkaistu 20.4.2020

Nykyinen poikkeustilanne ja koteihin eristäytyminen kärjistävät olemassa olevia parisuhteen ja perheen haasteita entisestään. Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi neuvontapalvelu, jossa kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin.

”Parisuhde- ja perheongelmiin kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen ammattilainen voi antaa uusia näkökulmia puheyhteyden löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi”, sanoo johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta.

Rakkausklinikan tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia, tarjota apua ihmissuhdeongelmissa sekä antaa inspiraatiota paremman parisuhteen rakentamiseen. Kuka vaan voi lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä, joihin kirkon perheneuvojat vastaavat.

Rakkausklinikka toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa Terve.fissä, ja sen toteuttaa A-lehdet. Sivustolta löytyvät jatkossa myös Rakkauden ammattilaiset- ja Rakkauden roihu -blogit, joissa käsitellään parisuhteiden ja perheiden haasteita monista eri näkökulmista.

”Yhteistyön myötä kirkko voi tarjota perheneuvojien hyvin kysyttyä osaamista yhä laajemmalle yleisölle. Kirkon tuottamat parisuhdeteemaiset sisällöt ovat olleet hyvin suosittuja”, kertoo johtava asiantuntija Henna Ahlfors kirkkohallituksesta.

”Olen iloinen siitä, että kirkkohallituksen Rakkausklinikka löysi kodin Terve.fi-sivustolta. Uskon, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja erityisesti lukijoita. Palvelu täydentää hienosti hyvinvointia kokonaisvaltaisesti käsittelevän sivuston tarjontaa”, sanoo Terve.fi:n päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussinmäki.

Rakkausklinikka toimii osoitteessa: terve.fi/teemat/rakkausklinikka

Rakkausklinikan yhteistyössä ovat mukana Kirkkohallitus ja Helsingin seurakuntayhtymä, Vantaan seurakuntayhtymä, Kauniaisten seurakunta, Tampereen seurakuntayhtymä, Turun seurakuntayhtymä, Jyväskylän seurakuntayhtymä, Oulun seurakuntayhtymä, Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja Lahden seurakuntayhtymä.

Rakkausklinikka on Kirkon perheneuvonnan työtä. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa voi selvittää perheneuvojan tukemana parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Palvelut ovat maksuttomia eikä asiakkuus vaadi kirkon jäsenyyttä. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on yli 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Vuonna 2019 kirkon perheneuvonnassa kohdattiin 18 500 asiakasta yhteensä yli 90 000 kertaa. Suurimpana tulosyynä olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvonnat asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista yli 95 % koki tulleensa kuulletuksi ja ymmärretyksi perheneuvonnassa.

Terve.fi on Suomen kattavin terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu kehon ja mielenterveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Sisältöä tuottavat digitoimituksen lisäksi Kauneus ja Terveys-, Apu Terveys- ja Voi hyvin -lehtien toimitukset. Palvelun kokonaistavoittavuus on 602600 lukijaa kuukaudessa (FIAM 12/2019).