Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiin

Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiin
95 % ihmisen toiminnasta tapahtuu tunteiden ohjaamana. Kuljemme kaupassa aina samaa reittiä ja ostamme helposti tuttuja tuotteita, koska aivomme haluavat suojautua jatkuvalta ärsyketulvalta. Toimimme siis eräänlaisella autopilotilla, vastakohtana järkeilylle.
Julkaistu 7.11.2019

Markkinointi tuottaa tuloksia parhaiten silloin, kun se haastaa kuluttajan autopilottia. Se onnistuu parhaiten synnyttämällä tunnereaktioita.

Kerro tarinoita, jotka tuntuvat

Hyvin rakennetut tarinat välittävät tunteita mainoksista ihmisille. Tämä on syvimmässä perimässämme, sillä tarinat, myytit ja uskomukset ovat tapa, jolla kulttuurit ovat syntyneet. Niiden avulla opit ja mallit siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Tarinat ovat niin vaikuttavia siksi, että ne stimuloivat niitä aivojen alueita, joita käyttäisimme, jos olisimme itse kokemassa ja tuntemassa tarinan tapahtumat.

Brändi hyötyy tarinallistamisesta ja sen aikaansaamasta tunteiden siirrosta vain, jos brändi on näkyvä ja luonteva osa itse tarinaa. Tarinan ansiosta kuluttaja liittää brändiin merkityksiä, joiden pitää näkyä yhdenmukaisesti kaikessa markkinointiviestinnässä.

Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta markkinoinnissa!

Viimeiset viisi sekuntia ratkaisevat

Kaikki varmasti tunnistavat tilanteen, jossa muistelemme mieleen jäänyttä mainosta, joka oli hauska, liikuttava tai muuten tunteeseen vetoava, mutta mainostaja ei jäänyt mieleen.

Tämä on juuri sellainen hetki, jolloin mainos on mennyt pieleen, koska muuten loistavaan tarinaan ei ole onnistuttu liittämään brändiä. Pitkään markkinointiviestinnän opeissa on nostettu esiin, että logon pitää tulla esiin ensimmäisen viiden sekunnin aikana.

Tunnetutkimusten mukaan viimeiset viisi sekuntia ovat vähintään yhtä tärkeät, sillä lopetus yleisesti sitoo brändin parhaiten osaksi tarinaa.

Emotionaalinen viesti vahvistaa brändiä

Brändin pitkäjänteinen rakentaminen on tärkeä osa markkinoinnin tulevaisuuskestävyyttä. Mainonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden kuuluisin tutkija Les Binet puhuu usein 60/40-suhteesta markkinoinnin kultaisena sääntönä.

Se tarkoittaa, että kaupallisesti menestyvimmät brändit käyttävät budjetistaan 60 % brändinrakennukseen ja 40 % taktiseen aktivointiin.

Emotionaaliset viestit ovat tutkitusti tehokkain keino rakentaa brändiä. Tunnepitoisilla kampanjoilla on järkivetoisia vahvempi vaikutus esimerkiksi maineeseen, imagoon, sitoutumiseen ja erottautumiseen. Kuluttajan ja brändin välinen tunneside ennustaa ostoaietta ja turvaa siten kassavirtaa tulevaisuudessa.

Tunnepohjainen markkinointi päihittää rationaalisen myös muilla liiketoiminnan mittareilla ja vaikuttaa vahvemmin esimerkiksi myyntiin, osakkeen hintaan ja asiakasuskollisuuteen.

Brändin tulisi siis uskaltaa vahvistaa brändimainontaa, vaikka tulokset vaativat kärsivällisyyttä varmasti koko organisaatiossa, eritoten kulmahuoneissa.

Tunne mukaan ostopolun alussa ja lopussa

Tunteiden merkitys on suurin ostopolun alussa ja lopussa. Ostoprosessin alkaessa tunteet ovat avainasemassa huomion herättämisessä, kun kuluttaja ei vielä aktiivisesti ajattele tuotteita.

Ostopolun keskivaiheessa ihmiset ostavat todennäköisemmin, jos he altistuvat järkeen vetoavalle viestille. Ostopäätöksen jälkeen emootioiden tärkeys kasvaa jälleen, kun kuluttaja hakee tukea päätökselleen.

Joku ajattelija on joskus sanonut, että elämää ovat vain ne päivät, jotka mieleen on jääneet. Samaa ajatusta voidaan mallintaa myös mainontaan.

Me A-lehdillä olemme rakentaneet sisällöillämme tunnesiteitä suomalaisiin jo 86 vuotta, ja tänä päivänä teemme sitä entistä monikanavaisemmin. Autamme mielellämme teidänkin yrityksen tunnepitoisten mainonnan viestien rakentamisessa.

Tehdäänkö yhteistyössä aitoa emotionaalista mainontaa, joka ei esitä tunteita, vaan luo niitä? Ota yhteyttä A-lehtien yritysasiakasmyyntiin yhteyshenkilöösi tai yritysasiakkaat@a-lehdet.fi tai 050 414 4200.