Demi ja nuoret kehittävät tulevaisuuden toimintamalleja media-alalle

Demi ja nuoret kehittävät tulevaisuuden toimintamalleja media-alalle
#Nuoretmyös-hanke tuo journalismiin Z-sukupolven äänen ja syventää ymmärrystä nuorten ja median suhteesta.
Julkaistu 14.11.2019

Millainen journalismi on nuorille edelleen relevanttia? Millaisia uusia tapoja Z-sukupolvella on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nykyisessä mediaympäristössä? Näihin kysymyksiin etsii vastauksia Demin toimituksen vetämä #nuoretmyös-hanke.

Vuoden 2020 aikana selvitämme nuorten ja median suhdetta muun muassa seuraavin keinoin:

  • Teemme Jyväskylän yliopiston kanssa kyselytutkimuksen, joka syventää ymmärrystä nuorten suhteesta mediaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • Pilotoimme uusia tapoja, joilla nuoret saavat äänensä kuuluviin ja voivat osallistua median tekemiseen ja kehittämiseen omista lähtökohdistaan ammattijournalistien tukemana.
  • Kokoamme lopuksi yhteen parhaat työkalut ja toimintamallit, joilla tiivistetään nuorten ja median suhdetta.

Hankkeen tavoitteena on ratkoa journalismin haasteita Z-sukupolven tavoittamisessa. Digitaaliseen maailmaan syntyneiden, noin 9–23-vuotiaiden nuorten mediankäyttötavat poikkeavat radikaalisti aiemmista ikäluokista. Perinteinen media on uuden haasteen edessä, sillä tämä on myös ensimmäinen sukupolvi, joka ei ole tottunut olemaan vain sisällön vastaanottaja – nuoret haluavat osallistua.

Hankkeen lopputuotoksena jaetaankin media-alalle hyödyllisiä työkaluja, joilla tiivistää suhdetta nuoriin. Jaamme havaintoja pitkin vuotta muun muassa podcast- ja artikkelisarjassa. Ota jo nyt seurantaan Zetapodi ja Zetaposti.

Hanketta rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö, joka myönsi Demille 82 500 euroa tutkimusteemarahoitusta. Yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto, Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset.