Peruutusoikeus

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruut­taa sopi­mus 14 päi­vän kuluessa syytä ilmoit­ta­matta. Peruut­ta­mi­soi­keus las­ke­taan tapaus­koh­tai­sesti.
Julkaistu: 14.4.2019
  • Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan maksuttoman peruutusoikeuden alkaminen 1 lehden vastaanottamisesta.
  • Jos kyseessä on sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskeva sopimus, peruuttamisen määräaika lasketaan alkavan sopimuksen tekemisestä.
  • Jos kyseessä on tavaratilaus, maksuttoman peruuttamisen määräaika lasketaan alkavan siitä, kun tavara on vastaanotettu. Jos olet vastaanottanut tavaroita sopimuksen yhteydessä, sinun on lähetettävä tavarat ja niiden mukana lähetetty lasku tai lähetyslista takaisin meille Postin asiakaspalautuksena viivytyksettä, viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruutettuasi sopimuksesi palautamme kaikki saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset edullisimman vakiotoimitustavan hinnoittelun mukaisesti viivytyksettä, viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt tilatessasi, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun maksutapaan ja siten, ettei sinulle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.
  • Olet vastuussa sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruut­ta­mi­soi­keu­den käyt­tä­mi­seksi sinun on ilmoi­tet­tava meille pää­tök­ses­täsi peruut­taa sopi­mus yksi­se­lit­tei­sellä tavalla (esi­mer­kiksi kir­jeellä pos­titse tai net­ti­asia­kas­pal­ve­lussa). Voit käyt­tää peruutuslomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakol­lista. Yhteys­tie­tomme ovat: A-leh­det Oy / asia­kas­pal­velu, Risto Rytin tie 33, 00081 A-LEH­DET, (09) 759 6600.

Las­kun mak­sa­matta jät­tä­mi­nen ei ole peruu­tus.

Peruut­ta­mi­sen mää­rä­ajan nou­dat­ta­mi­seksi riit­tää, että lähe­tät ilmoi­tuk­sesi peruut­ta­mi­soi­keu­den käy­töstä ennen peruut­ta­mi­sa­jan päät­ty­mistä.