Tutkimus: 85 % markkinointi- ja viestintäpäättäjistä pitää brändinrakennusta sisältömarkkinoinnin tärkeimpänä tehtävänä

Tutkimus: 85 % markkinointi- ja viestintäpäättäjistä pitää brändinrakennusta sisältömarkkinoinnin tärkeimpänä tehtävänä
Markkinointi- ja viestintäpäättäjät pitävät sisältömarkkinoinnin ensisijaisena tehtävänä brändinrakennusta, kertoo Sisältömarkkinointi nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus. Kuitenkin vain 47 % vastaajista sanoo, että heillä on selkeä sisältöstrategia.
Julkaistu 9.5.2019

Sisältömarkkinointi nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus selvitti, miksi ja miten yritykset tekevät sisältömarkkinointia, millä mittareilla sitä mitataan ja miten yritykset aikovat panostaa sisältömarkkinointiin tulevaisuudessa. Tutkimukseen vastasi 294 eri yrityksen edustajaa keväällä 2019. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus A-lehtien ja Generon toimeksiannosta.

Datasta puhuvat kaikki, harva mittaa

Tutkimuksesta selviää, että sisältömarkkinointi on astumassa isompiin saappaisiin. Sillä on tärkeä rooli brändinrakennuksessa, mutta oikeita mittareita on haasteellista löytää. Sisältömarkkinointia ylipäätään mittaa puolet (56%) vastaajista, mutta brändivaikutuksia vain 20 % vastaajista. Vain runsas neljännes on päässyt tavoitteisiin. Ei siis ihme, että suuri osa päättäjistä kokee haasteita sisältömarkkinoinnin hyötyjen osoittamisessa.

Oman median merkitys kasvaa

Nyt 91 % vastaajista panostaa sisältöjen mainontaan somessa. Vain 39 % käyttää hakukoneoptimointia saavuttaakseen sisällöilleen yleisön, vaikka se tuo asiakkaita yrityksen luo senkin jälkeen, kun somekampanja loppuu. Tulevaisuus näyttää siltä, että oman digitaalisen median rooli tulee kasvamaan. Eniten (73 %) yrityksissä aiotaan panostaa verkkosivuihin. Somemainonnan osuus tasaantuu.

Tekemisen johdonmukaisuus puhuttaa

Avoimissa kommenteissa paistoi aito huoli tekemisen johdonmukaisuudesta ja resurssien allokoinnista oikeisiin asioihin. Yksi vastaaja tiivisti ongelman osuvasti: ”Kun sisältömarkkinointi on kaikkien vastuulla, se ei ole kenenkään vastuulla.”

Monessa yrityksessä brändipäätökset, markkinointi, viestintä ja sisällöntuotanto kulkevat yhä omia polkujaan, eivätkä ne välttämättä ole synergiassa keskenään. Markkinointi- ja viestintäpäättäjillä on hallittavana valtavasti kanavia, työkaluja, teknologioita ja kumppaneita. Omassa organisaatiossakin asioita saatetaan tehdä päällekkäin.

Voittaja keskittää ja mittaa

”Toimintamalli vaatii muutosta. Parhaissa kasvuyrityksissä markkinointipäätökset tehdään ylimmässä johdossa ja toimintaa kehitetään selkeän sisältöstrategian ja mittaustulosten avulla”, sanoo A-lehdet sisältöstudion johtaja Sari Mikkonen-Mannila. ”Sisältömarkkinoinnin rooli yrityksissä on kasvanut kansainvälisesti ja tämänkin tutkimuksen mukaan 90 % päättäjistä uskoo sen yhä kasvavan. Nyt pitää uskaltaa uudistaa rohkeasti käytäntöjä, keskittää tekemistä ja asettaa kunnon mittarit kasvulle.”

Lataa Sisältömarkkinointi nyt ja tulevaisuudessa tutkimusraportti tästä >>

Lisätiedot

A-lehdet, johtaja, Sari Mikkonen-Mannila

050 387 8308

Genero, operatiivinen johtaja, Sebastian Östman

050 308 4196