Tutkimus: Mainonta on luonnollinen osa tubettamista – YouTube-vaikuttajan suositus kannustaa ostamaan

Tutkimus: Mainonta on luonnollinen osa tubettamista – YouTube-vaikuttajan suositus kannustaa ostamaan
Tuoreen tutkimuksen mukaan katselijat suhtautuvat kaupalliseen sisältöyhteistyöhön YouTubessa myönteisesti. Sisältömarkkinointi koetaan luonnollisena osana kanavan sisältöä, jos tubettajan kiinnostus mainostettavaan tuotteeseen on aitoa ja hän esittää kaupallisen viestin omalla tyylillään.
Julkaistu 28.8.2018

A-lehtien ja Tubeconin yhteistyössä toteuttama tuore tutkimus selvitti kaupallisen sisältöyhteistyön käytäntöjä YouTube-vaikuttajien videoilla. Tulokset kertovat, että jopa 88 % katsojista suhtautuu positiivisesti tai neutraalisti tubettajien kaupallisiin sisältöyhteistyövideoihin.

YouTube-videoissa tärkeintä on kiinnostava sisältö. Vastaajista 77 % sanoo, että kaupallisuus ei laske videon katselua, jos aihe on mielekäs. Lähes neljäsosa vastaajista kertoo katsovansa lempitubettajiensa kaikki videot. Nuorimmissa ikäryhmissä omia suosikkeja seurataan sitäkin intensiivisemmin.

Aitous on avainsana onnistumiseen

Tulokset osoittavat, että vaikuttavan YouTube-sisältömarkkinoinnin menestystekijä on aitous. Katsojille on tärkeää, että tubettaja on aidosti kiinnostunut mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta, mainonta on luontevalla tavalla sisällytetty videoon, ja vaikuttaja esittää kaupallisen viestin omalle tyylilleen uskollisena.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä YouTubessa yleiset juttutyypit ovat katsojien suosikkeja kaupallisissa tarkoituksissa. Naisten mielestä viisi kiinnostavinta videotyyppiä ovat my day, tutoriaali, unboxing, lifehacks ja DIY. Miehet puolestaan katsovat mieluiten unboxing, my day, Q&A, haaste ja storytime-videoita.

Tubettajan suositus vaikuttaa ostopäätökseen

Sisältömarkkinointi YouTubessa on tehokas tapa vaikuttaa nuorten ostopäätöksiin. Vastaajista 48 % on ostanut tai harkinnut ostavansa tubettajan kaupallisella sisältöyhteistyövideolla näkemänsä tuotteen tai palvelun.

Tubettajat ovat mielipidevaikuttajia myös YouTuben ulkopuolella. Katsojat seuraavat heitä useissa sosiaalisen median palveluissa, jotka tarjoavat niin ikään tehokkaan jakelukanavan kaupallisille sisällöille. Vastaajista 87 % kertoo nähneensä tubettajan kaupalliseen yhteistyövideoon liittyviä julkaisuja Instagramissa. 13–17-vuotiaiden ikäryhmässä korostuu vahvasti myös SnapChat.

A-lehdet ja Tubecon toteuttivat kaksivaiheinen tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2017. Tutkimuksen ensimmäinen osa kohdistettiin tubettajille, ja sen pohjalta syntyneet hypoteesit ja johtopäätökset kvantifioitiin YouTube-videoiden katsojille suunnatussa tutkimuksessa, johon osallistui 7 300 vastaajaa. Vastaajista 81 % oli alle 21-vuotiaita.

Lisätiedot:

A-lehdet Oy, nuorten naisten medioiden liiketoimintavastaava Anni Lintula, 050 4144 233, anni.lintula@a-lehdet.fi