Uusi LAB-ammattikorkeakoulu kasvatti hakijamääriään – innovatiivinen tutkimus tuotti tietoa opiskelijarekrytoinnin tueksi

Uusi LAB-ammattikorkeakoulu kasvatti hakijamääriään – innovatiivinen tutkimus tuotti tietoa opiskelijarekrytoinnin tueksi
LAB-ammattikorkeakoulu syventyi jatko-opiskelupaikkaa hakevien nuorten kohderyhmään perustamalla Instagramiin Yhteishaku2020-yhteisön. Osallistavien sisältömuotojen avulla LAB-ammattikorkeakoulu sai kiinnostavaa tietoa siitä, miten opiskelijarekrytointia kannattaa kehittää, jotta se vastaa vaativan nuorten kohderyhmän tarpeita.
Julkaistu 24.2.2020

Yhteishaku2020-yhteisön avulla uudistunut LAB-ammattikorkeakoulu halusi ymmärtää, millaiset tekijät vaikuttavat opiskelupaikan valintaan ja millaisia huolia ja toiveita nuorilla on opintoihin liittyen.

"LAB-ammattikorkeakoulussa on tärkeää, että teemme vaikuttavaa ja tuloksellista viestintää ja markkinointia. Valintoja tehdessämme emme luota mutuun, vaan tutkimme, mikä tieto ja mitkä markkinointikanavat ovat juuri kohderyhmämme kannalta olennaisia", LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun brändi- ja viestintäjohtaja Liisa Kuvaja sanoo.

Yhteishaku2020-yhteisö herätti välitöntä kiinnostusta kohderyhmässä. Yhteisöön rekrytoitiin noin 100 nuorta, joille jatko-opiskelupaikan hakeminen oli ajankohtaista. Ryhmä toimi aktiivisesti kuuden viikon ajan, ja käsiteltäviä teemoja olivat muun muassa toiveet tulevaisuuden ammatille ja perusteet opiskelupaikan valinnalle. Kampanjan aikana kohderyhmäymmärrystä kasvatettiin hyödyntämällä Instagramin vuorovaikutuksellisia sisältötyyppejä, kuten visoja ja Q&A-työkalua.

LAB-ammattikorkeakoulu toteutti kampanjan yhteistyössä A-lehtien kanssa. Sisällöntuotannosta Yhteishaku2020-yhteisössä vastasivat A-lehtien nuorten kohderyhmän asiantuntijat ja LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunta.

”Nuoret elävät jatkuvan sisältövirran keskellä, ja siksi brändien pitää panostaa sisältöihin, joista on nuorille aidosti hyötyä. Yhteishaku 2020-ryhmässä opiskelupaikan valintaa käsiteltiin Z-sukupolvelle sopivassa muodossa: visuaalisesti, hauskasti ja snäkkimäisten sisältöjen kautta”, A-lehtien nuorten medioiden johtaja Anni Lintula avaa ratkaisun taustoja.

Yhteishaku2020-yhteisön jäsenet olivat erittäin aktiivisia. Kolme kertaa viikossa julkaistut Instagram storyt tavoittivat lähes 90 prosenttia käyttäjätilin seuraajista ja niiden aktivointityökaluihin tuli yhteensä lähes 6000 vastausta kuuden viikon aikana.

Ryhmä tuotti LAB-ammattikorkeakoululle arvokasta tietoa opiskelupaikan valintaan liittyvistä motiiveista ja nuorten toiveista ja huolista. Ryhmässä selvisi muun muassa, että nuorille tulevaisuuden työssä tärkeintä ovat luovuus, hauskuus ja ihmisten auttaminen. Lisäksi nuorille on tärkeää päästä kiinni työelämään jo opintojen aikana. Yhteishaussa nuoria huolettaa se, että arvosanat eivät riitä opiskelupaikan saamiseen ja että nuori ei halua valita vain yhtä ammattia. Myös tulevaisuuden työllisyysnäkymät ja heikko palkkakehitys koettiin huolestuttaviksi.

Yhteishaku2020-yhteisöön osallistuneilta nuorilta kerättiin palautetta yhteisöstä. Valtaosa osallistujista piti ryhmää tarpeellisena ja hyödyllisenä. Vastaajat myös kokivat, että yhteisö antoi LAB-ammattikorkeakoulusta antoisan ja mielenkiintoisen kuvan.

“Yhteishaku2020-yhteisön kautta syntyneet oivallukset ovat olleet kullanarvoisia rakentaessamme uuden innovaatio¬ammattikorkeakoulun näkyvyyttä. Saimme myös sopivasti vahvistusta jo olemassa oleville näkemyksillemme,” Kuvaja sanoo.

Lisätietoa:

LAB-ammattikorkeakoulu, Liisa Kuvaja, brändi- ja viestintäjohtaja, p. 040 722 5789, liisa.kuvaja@lut.fi

A-lehdet Oy, Anni Lintula, nuorten medioiden johtaja, p. 050 414 4233, anni.lintula@a-lehdet.fi

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Koulutusta tarjotaan viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksia ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. LAB aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyivät.

A-lehdet-konserni on mediasisältöjen, digitaalisen kaupankäynnin ja kasvumarkkinoinnin edelläkävijä. A-lehtien medialiiketoiminta julkaisee yli kahtakymmentä lukijoiden rakastamaa aikakauslehteä, tuottaa Suomen suosituimpia digitaalisia medioita verkkoon, edustaa noin 50:tä erilaista vaikuttajaa ja kehittää koko ajan uusia mediakerronnan muotoja.