Verkkokurssi: YouTube osaksi mediakasvatusta

Verkkokurssi: YouTube osaksi mediakasvatusta
A-lehdet ja Aikakausmedia tarjoavat Mediataitoviikolla 2019 opettajille ja muille kasvattajille tubettamista käsittelevän verkkokurssin. Tubekulttuurin perusteet -kurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä YouTubesta sekä antaa käytännön työkaluja siihen, miten YouTubea voi hyödyntää mediakasvatuksessa.
Julkaistu 9.1.2019

Median demokratisoitumisen ja YouTube-kulttuurin nousun myötä lähes kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa ja kerätä yhtä isot yleisöt kuin perinteinen media. Se tuo esiin eettisiä kysymyksiä: Kuka vastaa esimerkiksi siitä, millaista sisältöä kymmenvuotias näkee YouTubessa? Onko vastuu viime kädessä tubettajalla, sosiaalisen median alustalla vai kasvattajilla?

”Tubekulttuuri vaatii yhä nuoremmilta median kriittiseen tarkasteluun liittyviä taitoja. Median rakenteiden tutkiminen ja läpinäkyväksi tekeminen on tärkeä osa mediakasvatustyötä”, Aikakausmedian mediakasvatusasiantuntija Piia Matikainen sanoo.

Tubekulttuurin perusteet -verkkokurssi on jatkoa A-lehtien ja Aikakausmedian Tubettajan valta ja vastuu -tutkimukselle ja Aikakausmedian tuottamalle Tubettaa-verkkodokumentille. Tutkimuksen mukaan tubettajat ovat merkittäviä roolimalleja, ja he myös käyttävät saamaansa valtaa.

”YouTuben tähdet ovat mielipidevaikuttajia, joihin on helppo samaistua. Nuoret imevät heiltä vaikutteita sekä arvoihinsa, asenteisiinsa että kulutustottumuksiinsa”, sanoo A-lehtien nuorten medioiden liiketoimintajohtaja Anni Lintula.

Verkkokurssilta tukea ilmiöiden ymmärtämiseen

Tubettamisen perusteet -kurssin tavoitteena on auttaa kasvattajia ymmärtämään,

  • mikä tubettajien seuraamisessa kiehtoo.
  • mitkä ovat YouTuben kiinnostavimmat ilmiöt ja suosituimmat videokonseptit.
  • miten tubettaja näkee roolinsa esikuvana ja millaisia motiiveja tubettamisen taustalla on.
  • millaisia taloudellisia intressejä tubettajilla voi olla ja millaista mainontaa videoilla esiintyy.

Kurssiin kuuluu viisi osaa, jotka koostuvat opettajille suunnatuista videojohdannoista ja oppitunneille vietävistä tehtäväpaketeista.

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikko järjestetään 4.-10.2.2019. Tubettamisen perusteet -verkkokurssin ennakkoilmoittautuminen on nyt käynnissä.