A-lehdet on hyvän mielen työpaikka

A-lehdet on hyvän mielen työpaikka
Pitkäjänteinen työ A-lehtien henkilöstön mielenterveyden edistämiseksi palkittiin Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka® -merkillä jo kolmatta kertaa peräkkäin. Tunnustus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
Julkaistu 3.4.2023

Merkin myöntämisen perusteluissa korostettiin määrätietoista ja systemaattista mielenterveyden vahvistamistyötä sekä onnistumisia, joita varsin lyhyessä ajassa on saavutettu. Tärkeää on myös, että työntekijöiden mielenterveyttä tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa, ei vain työhön liittyvissä asioissa.

Mielen hyvinvoinnin tukeminen on yksi A-lehtien yrityskulttuurin painopistealueista. ”Koemme, että mielen hyvinvoinnin teemat ovat juurtuneet osaksi yrityskulttuuriamme ja olemme onnistuneet luomaan keskustelukulttuurin, jossa mielenterveysaiheet eivät ole tabu”, kertoo A-lehtien henkilöstöstä ja kulttuurista vastaava johtaja Reetta Tuomi.

Mielen hyvinvoinnin tukena A-lehtien henkilöstölle ovat muun muassa:

  • Auntie – matalan kynnyksen palvelu mielen hyvinvoinnin ja stressinhallinnan tueksi
  • esihenkilötyön tukeminen: esihenkilöitä on myös koulutettu mielenterveyden teemoista
  • joustava työaika ja työn monipaikkamahdollisuus
  • toimiva työterveyshuolto Lääkärikeskus Aavassa
  • arjen käytäntöjä työn huokoistamiseen työpäivän aikana: lyhennetyt palaveriajat, esimerkiksi tunnin kokousten lyhentäminen 50 minuuttiin, jotta peräkkäisten palaverien väliin jää tauko sekä kävelypalaverit, joissa mahdollisuus liikkua palaverin ajan on kerrottu kävely-emojilla
  • yhteisiä liikuntamahdollisuuksia: viikoittainen ryhmäliikuntatunti ja jalkapallotreenit
  • koko henkilöstön osaamisen kehittäminen: KoulutusOnline-palvelu tarjoaa materiaalia mm. itsensä johtamiseen ja hyvinvointiin
  • Aisti-hyvinvointikysely: henkilöstön hyvinvoinnin seuraaminen ja toimenpiteet tulosten perusteella

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on syntynyt osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää suomalaista työelämää ja kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille.

A-lehdet on sitoutunut henkilöstönsä mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Teema on osa A-lehtien vastuullisuusohjelmaa.