A-lehdet on hyvän mielen työpaikka

A-lehdet on hyvän mielen työpaikka
A-lehdille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka -merkki tunnustuksena sitoutumisesta mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry.​​​​​​​
Julkaistu: 9.3.2021

Mielen hyvinvoinnin tukeminen on yksi A-lehtien yrityskulttuurin tämän vuoden painopistealueista. "Haluamme aidosti tehdä parhaamme henkilöstömme hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen. Olemme tehneet A-lehdissä paljon töitä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi ja uskomme pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä saavuttavamme hyviä tuloksia", kertoo A-lehtien henkilöstöpäällikkö Reetta Tuomi.

Hyvän mielen työpaikka -merkin saamisen perusteina on, että yritys johtaa mielenterveyttä suunnitelmallisesti ja että työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä. Tärkeää on myös, että työntekijöiden mielenterveyttä tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa, ei vain työhön liittyvissä asioissa.

Mielen hyvinvoinnin työpaikoilla on seuraavia yhteisiä tunnuspiirteitä:

  • työntekijöillä on mahdollisuus kokea työn iloa ja -imua
  • työyhteisön jäsenet arvostavat, luottavat ja välittävät toisistaan
  • työntekijät jaksavat paremmin ja tuntevat yhteenkuuluvuutta
  • tiedonkulku ja vuorovaikutus on sujuvaa
  • päätöksenteko on avointa ja osallistavaa
  • johtaminen on selkeää, oikeudenmukaista ja tasapuolista

Hyvän mielen työpaikka on osa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää suomalaista työelämää ja kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille.

A-lehdet on sitoutunut henkilöstönsä mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Teema on osa A-lehtien kestävän kehityksen ohjelmaa.