A-lehdissä on tehty tuloksellista työtä mielenterveyspoissaolojen vähentämiseksi

A-lehdissä on tehty tuloksellista työtä mielenterveyspoissaolojen vähentämiseksi
A-lehdet on tehnyt suunnitelmallisesti yhteistyötä Lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon kanssa mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.
Julkaistu 20.6.2023

Mieli ry myönsi A-lehdille jo kolmannen kerran peräkkäin Hyvän mielen työpaikka -tunnustuksen. Merkin myöntämisen perusteluissa korostettiin määrätietoista ja systemaattista mielenterveyden vahvistamistyötä sekä onnistumisia, joita varsin lyhyessä ajassa on saavutettu. Tärkeää on myös, että työntekijöiden mielenterveyttä tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa, ei ainoastaan työhön liittyvissä asioissa.

Tuloksellisesta työstä työhyvinvoinnin edistämiseksi kertoo henkilöstön mielenterveyspoissaolojen vähentyminen. Vuonna 2022 poissaolot ovat vähentyneet 40 % vuodesta 2021.

”Olemme onnistuneet luomaan yrityskulttuurin, joka on psykologisesti turvallinen ja jossa on mahdollista puhua mielen hyvinvoinnista ja sen haasteista”, A-lehtien henkilöstöstä ja kulttuurista vastaava johtaja Reetta Tuomi kertoo.

A-lehtien henkilöstöstä ja kulttuurista vastaava johtaja Reetta Tuomi

Koko henkilöstön kognitiivisen kuormituksen helpottamiseksi on luotu hyväksi havaittuja arkikäytäntöjä. Tällaisia ovat mm. lyhennetyt palaveriajat siten, että peräkkäisten palaverien väliin jää lyhyt tauko sekä kävelypalaverikäytäntö tapaamisille, jotka eivät välttämättä vaadi työskentelyä työpisteen ääressä. A-lehtien henkilöstölle on myös järjestetty yhteisöllisiä kohtaamisia liikunnan merkeissä.

Lisäksi A-lehdissä on kiinnitetty huomioita esihenkilötyön tukemiseen. ”Olemme vahvistaneet esihenkilöidemme osaamista ja tietämystä mielenterveysasioista. Käytännön tasolla olemme käyneet työterveyshuoltomme tuella keskustelua esihenkilöiden kanssa haastavistakin aiheista, esimerkiksi siitä, miten tyypilliset mielenterveyshäiriöt tyypillisesti oireilevat töissä ja miten esihenkilönä näissä tilanteissa on hyvä toimia. Olemme myös järjestäneet esihenkilöille heidän omaan jaksamiseensa ja energian tuoton lisäämiseen liittyvän kattavan valmennuskokonaisuuden syksyllä 2022”, Reetta jatkaa.

”Olemme myös monin eri tavoin kehittäneet työn tekemisen tapoja. Hybridityön käytänteitämme on kehitetty ja seuraamme tarkasti, miten hybridityö sujuu. Olemme ottaneet käyttöön liukuvan työajan, jotta työn ja vapaa-ajan yhdistäminen kävisi mahdollisimman vaivattomasti”, Reetta kertoo joustavan työajan käytännöistä.

A-lehtien ja Lääkärikeskus Aavan yhteistyön keskiössä on pitkäjänteinen tekeminen ja tulosten järjestelmällinen arviointi.

”Mielestäni olennaista A-lehdissä on se, että mielen hyvinvoinnin teemoihin on havahduttu ja ryhdytty tekemään suunnitelmallisia toimia työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kokonaisuus koostuu sekä A-lehtien toteuttamista tavoista, toimenpiteistä, joita me olemme tehneet yhdessä sekä asioista, joita työterveyshuolto on tehnyt. Toiminta on kohdistunut niin työn rakenteisiin, työkulttuuriin kuin yksilötasollekin”, kertoo Aavan työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Roos.

Lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Roos

Työterveyshuollon kanssa on rakennettu monipuolista kokonaisuutta. Työ aloitettiin päivittämällä ja kuvaamalla tarkasti A-lehtien mielen hyvinvointiin liittyvät terveyspalvelut sekä tarkastelemalla työn rakenteiden muutosmahdollisuuksia. Hankkeesta ja palveluista viestiminen henkilöstölle oli ensisijaisen tärkeää jo siksi, että hoitoon hakeutumisen kynnys madaltui. Varhaisen välittämisen malli uudistettiin siten, että se kiinnittää huomion muihinkin kuormittaviin seikkoihin kuin perinteisesti sairaspoissaoloihin.

”Oivallutimme esihenkilöitä hahmottamaan sitä, että pelkät terveyspalvelut eivät riitä, vaan myös työssä ja työn rakenteissa tarvitaan usein muokkauksia, kun mielen hyvinvointi on koetuksella. Koulutuksella saimme lisättyä esihenkilöiden kyvykkyyttä tehdä muokkauksia myös ilman työterveyshuollon läsnäoloa sekä hakea tukea matalla kynnyksellä työterveydestä”, kiteyttää Eira Roos toimenpiteiden monipuolisuudesta.

”Virta Open -valmennuksemme johdolle ja esihenkilöille avasi silmät siitä, mikä merkitys on itsensä johtamisen taidoilla ja palautumisella työpäivän aikana ja selvästi tämä oppi on ollut tärkeää osallistujille, nyt näitä samoja asioita voidaan mahdollistaa kaikille”, Eira jatkaa.

”Olemme edelläkävijäyritys mielen hyvinvoinnin saralla, ja se on vaikuttanut positiivisesti työnantajakuvaamme ja työntekijäkokemukseemme”, Reetta Tuomi summaa yhteistyön tuloksia.