Hyödynnä dataa oikein ja reagoi jo kampanjan aikana – saat enemmän irti samalla rahalla!

Hyödynnä dataa oikein ja reagoi jo kampanjan aikana – saat enemmän irti samalla rahalla!
Datalla johdetusta markkinoinnista puhutaan paljon, mutta vain harva saa datasta kaiken irti.
Julkaistu 3.10.2019

Tästä yksinkertainen esimerkki: asiakas halusi monikanavaisella kampanjalla kasvattaa kohderyhmän tietoisuutta tietyn sairauden oireista sekä samalla aktivoida kohderyhmää varaamaan ajan asiantuntijalta.

Kampanjan alussa tulokset näyttivät, että sisältö kiinnosti kohderyhmää ja sen pariin saatiin erittäin hyvin kävijöitä, hyvällä lukuajalla. Kuluttajat eivät kuitenkaan päätyneet varamaan aikaa.

Tähän reagoitiin nopeasti muuttamalla toteutusta sekä valittuja mediaratkaisuja. Näin toimimalla saatiin asiakkaalle tavoitteita vastaava lopputulos kaikilta osin sekä parempi ROMI.

Onko tämä arkipäivää teidän yrityksessänne? Auttaako data saamaan parempia tuloksia markkinointiin käytetyllä rahalla? Jos vastasit ei tai olet epäileväinen, niin minulla on sinulle pari ajatusta.

Hyödynnä lyhyen aikavälin mittareita oikein

Jokaisen markkinointikampanjan tärkein lähtökohta on tavoitteiden ja niitä seuraavien mittarien määrittely. Monessa kampanjassa päädytään kuitenkin seuraamaan vain lyhyen aikavälin mittareita, kuten klikkiprosenttia, kävijämäärää tai sivulatauksia, vaikka kampanjan tarkoitus olisi kasvattaa myyntiä, tuotteen preferenssiä tai vaikka tunnettuutta.

Oikeampia mittareita lopulliselle tavoitteelle olisivat konkreettiset myyntiluvut, ostoaikeen kehittyminen tai tunnettuuden lisääntyminen kohderyhmässä.

Lyhyen aikavälin mittarit enteilevät toki lopputulosta, mutta eivät vielä kerro sen saavuttamisesta. Näiden mittareiden tärkein tehtävä on ohjata toimenpiteitä oikeaan suuntaan kampanjan aikana.

On tärkeää jakaa tietoa myös mediakumppaneille, jotta tuloksiin voidaan oikeasti vaikuttaa tekemällä muutoksia kampanjan aikana. Nopea reagointi on helpoin keino kasvattaa kampanjan tehokkuutta. Meille mediakumppanina se on menestyvän yhteistyön lähtökohta, ja siksi asiakkaat voivat seurata tuloksia koko kampanjan ajan.

Ymmärrä, miten viimeinen klikki syntyy

Datan tehtävä on näyttää, milloin kampanja ei toimi, ja auttaa muokkaamaan sitä toivottuun suuntaan. Tällaista reagointikykyä jokaisen mainostajan kannattaa vaatia mediakumppaneiltaan, jos tahtoo saada tuloksia ja kunnon vastinetta rahoilleen.

Jos dataa analysoidaan huomioimatta kokonaisuutta, mittaroidaan helposti vain viimeistä klikkiä. Huomaamatta jää kaikki se, mikä edesauttaa viimeisen klikin syntymistä.

Esimerkiksi brändimainonta perinteisissä kanavissa nostaa myös hakukoneiden brändihakuja. Kuluttajat toimivat harvoin heti mainoksen tai sisällön nähtyään, vaan palaavat myöhemmin hakemaan lisätietoa.

Tutkimustemme mukaan monikanavainen kampanjointi myös kasvattaa brändin tunnettuutta, lisää ostoaietta ja saa hakemaan useammin lisätietoa. Markkinointikulut ovat toki suuremmat, jos perinteiset kanavat otetaan mukaan, mutta niiden avulla saadaan kokonaiskampanjasta parempi ROMI. Toisin sanoen markkinointiin sijoitetut rahat tuottavat paremmin.

Jos siis ymmärretään kokonaisdataa oikein, tehdään tehokkaampaa markkinointia ja saadaan parempia tuloksia!

Me A-lehdissä olemme mielellämme miettimässä, miten tehdään dataan reagoivaa mainontaa niin natiivin, vaikuttajamarkkinoinnin kuin monimediaratkaisujenkin osalta.

Kirjoittaja: Päivi Vaipuro, myyntijohtaja, yritysasiakkaat