Keskustelu rikkoo toimitusten kuplat – Erätauko-dialogi toi esiin nuorten äänet

Keskustelu rikkoo toimitusten kuplat – Erätauko-dialogi toi esiin nuorten äänet
Mitä jos nuoret pääsisivät mukaan toimitusten palavereihin? Erätauko-dialogi on journalisteille loistava työkalu journalismin suunnitteluun tulevaisuuden mediankäyttäjien kanssa.
Julkaistu 8.11.2020

Mitä halusimme tehdä?

Erätauko: Demin toimitus halusi järjestää #nuoretmyös-hankkeen alussa tilaisuuden, jossa media-alan ammattilaiset sekä nuoret kohtaavat ja voivat keskustella mediasta. Tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta nuorten ja media-alan ammattilaisten välillä sekä tuoda esiin näkökulmia, jotka usein saattavat jäädä piiloon.

Etätauko: Demin toimitus halusi keksiä uusia tapoja kuunnella kohderyhmää tulevien sisältöjen suunnittelussa. Tavoitteena oli saada esiin moninaisilta nuorilta nousevia aiheita ja näkökulmia, joista he eivät välttämättä tule toivoneeksi juttuja.

Miten toteutimme sen?

Erätauko: Keskustelu päätettiin toteuttaa Erätauko-dialogina, jossa samaan tilaan kutsutaan ihmisiä eri taustoista keskustelemaan tietystä aiheesta ilman titteleitä. Erätauko-keskustelu järjestettiin kasvokkain helmikuussa. Kolme ja puoli tuntia kestäneeseen tilaisuuteen kutsuttiin sähköpostitse media- ja nuorisoalan ammattilaisia sekä eri taustoista tulevia nuoria. Yhteensä paikalle saapui 30 osallistujaa. Keskustelun veti Erätaukosäätiön edustaja, mutta kuka tahansa voi perehtyä keskustelun periaatteisiin sekä rakenteeseen osoitteessa eratauko.fi ja vetää oman Erätauko-keskustelunsa.

Etätauko: Onnistuneen Erätauon jälkeen Demin toimitus testasi Erätauko-menetelmää journalististen sisältöjen ideoinnissa. Ideointikeskustelu toteutettiin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Etätauko-konseptilla, eli Erätauko-keskustelu toteutettiin etänä. Keskusteluun kutsuttiin nuoria juttelemaan aiheista, joista heidän mielestään mediassa pitäisi puhua enemmän. Etätauko-keskustelu järjestettiin Teams-sovelluksessa. Nuoret kutsuttiin mukaan Demin verkostoista ja sosiaalisesta mediasta. Keskustelun veti Demin tuottaja, jonka rooli oli kertoa Erätauko-keskustelun peruslähtökohdat ja säännöt, kysyä nuorilta kysymyksiä ja jakaa heille puheenvuoroja.

Miten nuoret osallistuivat

Erätauko: Eri taustoista tulevat nuoret osallistuivat Erätauko-keskusteluun tasavertaisina media-alan ammattilaisten kanssa. Nuoret osallistujat löydettiin Demin verkostojen kautta. Erätauko-dialogissa keskustellaan ilman titteleitä, joten nuoretkin olivat mukana vain etunimillään. Keskustelun aikana jokainen pääsi ääneen. . Lopuksi kaikki kirjoittivat tärkeimmät oivalluksensa lapuille ja kertoivat ne ääneen, ja niiden pohjalta Demin tuottaja koosti niistä artikkelin.

Etätauko: Etätauko-keskusteluun haettiin nuoria sekä täsmäkutsuilla että Instagramin storyissa julkaistulla ilmoituksella. Keskusteluun osallistui yhdeksän nuorta, jotka vastasivat keskustelun vetäjän esittämään kysymykseen siitä, mistä aiheista mediassa pitäisi puhua enemmän. Lisäksi nuoret kommentoivat toisten nuorten esiin nostamia aiheita ja kertoivat omia kokemuksiaan niistä. Kaikki keskusteluun osallistuneet nuoret saivat palkkioksi leffaliput.

Mitä oivalsimme?

Erätauko: Samanarvoisena ja ilman titteleitä kohtaaminen Erätauko-dialogissa kannusti keskusteluun ja vuoropuheluun osallistujien välillä, ja kaikki saivat ajatuksiaan esiin. Keskustelussa nousi valtavasti tärkeitä ajatuksia median roolista osallistujien elämässä.

Etätauko: Etätauko-dialogi oli ketterä ja nopea toteuttaa. Koska keskustelu järjestettiin etänä, nuoret ympäri Suomea pääsivät helposti mukaan. Myös tässä keskustelussa nousi esiin tärkeitä ajatuksia esimerkiksi siitä, millaisia aiheita nuoret toivoivat mediaan sekä siitä, miten mielenterveysongelmista pitäisi puhua mediassa. Demin toimitus hyödynsi keskustelussa esiin tulleita ajatuksia tulevien juttujen ja postausten suunnittelussa.

Mitä sinä voit tehdä?

  • Ota nuorten näkökulmat huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa: jo, kun mietit toimitustyön laajoja kaaria ja kun ideoit sisältökokonaisuuksia. Pystyisitkö kutsumaan joskus nuoria mukaan toimituksen suunnittelupalavereihin? Kun toteutat keskustelun Erätauko-metodia hyödyntäen, nuoret eivät takuulla jää vain kuuntelijan rooliin.

Hyödynnä kaikenlaisia keskustelumahdollisuuksia nuorten kanssa – keskusteluissa voi kysyä jatkokysymyksiä, aiheisiin voi porautua syvälle, ja esiin voi tulla asioita, joita ei olisi osannut odottaa.

Kiinnostuitko?
Autamme löytämään parhaat ratkaisut ja kiinnostavimmat tarinat, joilla teet vaikutuksen nuorten kohderyhmään. Täytä yhteystietosi alle, niin otamme sinuun yhteyttä. Tavoitat A-lehtien yritysasiakasmyynnin myös aina +358 50 414 4200 tai yritysasiakkaat@a-lehdet.fi