Mielen hyvinvoinnin tukeminen on osa A-lehtien yrityskulttuuria

Mielen hyvinvoinnin tukeminen on osa A-lehtien yrityskulttuuria
A-lehtien yrityskulttuurin painopisteenä on tänä vuonna henkilöstön työssä jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin tukeminen. Henkilöstöpäällikkö Reetta Tuomi uskoo, että työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukeminen on vastuullisuusteko, joka lisää työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta työn tuloksellisuutta.
Julkaistu 8.10.2021

Puolitoista vuotta jatkunut maailmanlaajuinen pandemia mullisti kaikkien arjen. Meille A-lehdissä on ollut ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomio työyhteisömme jaksamiseen ja hyvinvointiin. Uskomme, että pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä saavutamme hyviä tuloksia.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Kansainvälisen mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta. Maailman mielenterveyspäivän lähestyessä kokosimme asioita, joihin olemme kiinnittäneet huomiota henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Millaisilla keinolla olemme tukeneet mielen hyvinvointia?

  • Työterveyshuoltokumppanimme Aavan koko henkilöstölle avoimilla luennoilla olemme pureutuneet hyvinvoinnin ylläpitoon etätyöolosuhteissa, etätyön ergonomiaan ja siihen, miten voimme etätyössä huolehtia riittävästä palautumisesta.
  • Esihenkilöidemme osaamista on kasvatettu psykososiaalisen kuormituksen tunnistamisessa ja sen vähentämisessä esihenkilötyön keinoin. Ylipäätään olemme tukeneet esihenkilötyötä suunnitelmallisesti ja tulemme jatkamaan tätä työtä.
  • Työntekijöidemme käytössä on matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu Auntie, joka on henkilöstön tukena myös hybridiarkeen siirtymisen yhteydessä.
  • Kannustamme kävelypalavereihin, kun kokouksen agenda sen mahdollistaa. Moni siirtyi etätyöaikana pitämään esimerkiksi one to one -palavereita kävellen. Lyhytkin ulkoilu kesken työpäivän virkistää mieltä ja kehoa.
  • Suosittelemme pitämään videot päällä Teams-palavereissa, jotta voimme nähdä toistemme kasvot. On ilo huomata, että avoimet kamerat ovat jo arkipäivää meillä. Tämä on tärkeää päivittäiselle vuorovaikutukselle.
  • Olemme lisänneet työpäiviin huokoisuutta muokkaamalla kalenteriasetuksien palaveriajat niin, että palaverien väliin jää pieni tauko. Tunnin palaveriaika on 50 minuuttia, puolen tunnin vastaavasti 25 minuuttia.
  • Henkilöstöllemme tarjottiin Elixia Online Training- palvelu, jossa on tarjolla yli 100 erilaista treeniohjelmaa kuntosalille tai kotiin sekä lyhyitä treenejä ja taukojumppia työpäivän piristykseksi.

Miten olemme onnistuneet?

A-lehdille on myönnetty MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki tunnustuksena sitoutumisesta mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvän mielen työpaikka -merkin saamisen perusteina oli, että yritys johtaa mielenterveyttä suunnitelmallisesti ja että työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä. Tärkeää on myös, että työntekijöiden mielenterveyttä tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa, ei vain työhön liittyvissä asioissa.

Matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu Auntie on otettu henkilöstömme keskuudessa hyvin vastaan. Siitä kertoo palvelun käyttäjien antama arvosana 9,2 arvioidessaan tyytyväisyyttään palveluun.

Pitkä etätyöjakso on päättymässä ja palaamme uudenlaiseen hybridityön malliin. Keväällä kartoitimme henkilöstökyselyllä toiveita hybridityöhön ja tulevaisuuden työskentelytapoihin liittyen. Vastausten perusteella joustavuuden toive korostui. Suurin osa a-lehteläisistä haluaa jatkossa työskennellä joustavasti hybridimallilla etä- ja läsnätyötä yhdistellen. Toimistolle a-lehteläisiä jatkossa houkuttelevat: yhteisöllisyys, projektityöskentely ja yhdessä kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen tiiminä.

Työtilamme A-lehtitalossa Kulosaaressa on pandemian aikana uudistettu vastaamaan tämän päivän työn tekemisen tarpeita. Tilat kutsuvat yhteisöllisyyteen ja tarjoavat loistavat puitteet niin tiimin yhteiselle ideoinnille kuin hiljaiselle, keskittymistä vaativalle työskentelylle.

Hybridityöarki tuo uusia mahdollisuuksia, mutta tiedostamme myös uusien toimintatapojen kuormittavuuden. Jatkamme pitkäjänteistä työtä mielen hyvinvoinnin teemojen parissa ja hyödynnämme kaiken sen hyvän, mitä koronavuonna opimme etätyöhön ja oman työmme johtamiseen liittyen. Uskomme, että hybridityö tulee lisäämään työn joustavuutta ja vaikuttamaan positiivisesti yksilöiden hyvinvointiin.

A-lehdet on sitoutunut henkilöstönsä mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Teema on osa A-lehtien kestävän kehityksen ohjelmaa.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain 10.10. Kansainvälisen mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti. Yli sadassa maassa vietettävästä maailman mielenterveyspäivästä on muodostunut niin yhteisöjen kuin yksityisten kansalaisten tapa muistaa henkistä hyvinvointia. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja leimaa, joka edelleen liittyy mielen sairauksiin. Päivää on vietetty vuodesta 1992.

Päivän taustavoimia ovat Mielenterveyden maailmanliitto ja Maailman terveysjärjestö WHO. Suomessa valtakunnallisen päivän viettoa on alusta alkaen koordinoinut ja tehnyt tunnetuksi MIELI Suomen Mielenterveys ry.