Innostu vuorovaikutuksesta yleisön kanssa – se on paras tapa luoda sitouttavia mediasisältöjä

Innostu vuorovaikutuksesta yleisön kanssa – se on paras tapa luoda sitouttavia mediasisältöjä
Journalismi tarvitsee Instagramin kysymystarroja, usko tai älä. Dialogi yleisön kanssa on yksi tulevaisuuden journalismin tärkeimmistä työkaluista.
Julkaistu 8.11.2020

Hei median tekijä, oletko kiinnostunut yleisöstäsi? Siitä, keitä yleisöösi kuuluu nyt ja tulevaisuudessa? Vuorovaikutteiset mediasisällöt ovat paras tapa oppia yleisöstä – ja kaupan päälle saat parempia juttuja, somesuosiota ja sitoutuneemman yleisön. Kuulluksi tuleminen ja moniäänisyys kasvattavat myös ihmisten luottamusta mediaan ja yhteiskuntaan.

Tutkitusti vuorovaikutteisuus on erityisen tärkeää nuorelle yleisölle. Z-sukupolvi haluaa itse osallistua ja tulla kuulluiksi kuten Demin nuortentoimituksen Martta Sivonen perustelee videolla:

Hyväksy evästeet

YouTuben videosoitin käyttää evästeitä. Hyväksy evästeet katsoaksesi videon.

Youtube video placeholder

1. Kysy! Yleisöllä on osuvimmat ideat

Miksi arvailla ja olettaa, kun voi kysyä suoraan? Verkkokyselyihin vastaaminen oli #nuoretmyös-tutkimuskyselyn mukaan nuoria kiinnostavin tapa osallistua. Demi toteuttaa säännöllisesti verkkosivuillaan laajoja kyselyitä, joihin vastaaminen on tehty helpoksi. Kysymykset ovat selkeitä ja konkreettisia eikä vastausten yhteydessä julkaista nimiä. Vastauksia hyödynnetään Demi-lehden jutuissa ja Demin somekanavissa. Nuorten näkemyksiä kysytään suoraan myös Demikaverit-Instagram-tilillä. Esimerkiksi viimeisin Demi-kalenteri syntyi Instagramissa ja verkkokyselyillä kerättyjen mielipiteiden pohjalta.

2. Vastaa! Journalismi on dialogia, ei monologia

Yksisuuntainen vuorovaikutus ei toimi somessa. On lukijalle varsin epämotivoivaa, jos hän antaa aikaansa vastaamalla median kysymykseen, eikä asiasta kuulu sen koommin. Siksi esimerkiksi Demin Instagramissa vastataan kommentteihin ja yksityisviesteihin, ja jos seuraajilta kysytään Instagram storyn vuorovaikutteisilla työkaluilla jotain, seuraajien vastauksia myös julkaistaan storyssa. Sosiaalisen median idea on vuorovaikutus, ja siksi somekanavien algoritmit suosivat sisältöjä, jotka saavat ihmiset osallistumaan. #Nuoretmyös-hankkeessa konseptoitiin vuorovaikutusta hyödyntävä Esitä minulle kysymys -haastattelukonsepti.

3. Ota mukaan! Osallistuminen luo merkityksellisyyttä

Merkityksellisyyden tunne on mittaamattoman arvokas. Hyvä uutinen on, että media voi tiedonvälityksen lisäksi tuottaa yleisölleen merkityksen tunnetta. Se onnistuu ottamalla ihmiset mukaan. Somessa tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla on helppo nostaa esiin monenlaisten ihmisten erilaisia kokemuksia. Kun lukija tuntee olevansa mukana median tekemisessä, hän sitoutuu: antaa aikaansa lukemalla jutut, osallistumalla kyselyihin ja lähettämällä palautetta.

#Nuoretmyös-hankkeessa nuorten kanssa tehtiin journalismia useissa projekteissa. Lisäksi Demin eri kanavissa suositaan juttutyyppejä, joihin lukija voi kuvitella itsensä – ja joihin hän voi oikeasti päästä mukaan esimerkiksi lähettämällä kysymyksensä haastateltavalle tai ilmoittautumalla halukkaaksi haastateltavaksi tai tekijäksi. Demin entinen tet-harjoittelija ja nuorten toimituksen Pihla Kettunen perustelee, miksi nuoria kannattaa ottaa töihin mediaan:

Hyväksy evästeet

YouTuben videosoitin käyttää evästeitä. Hyväksy evästeet katsoaksesi videon.

Youtube video placeholder

4. Kohtaa! Saat vastauksia, joita et osannut pyytää

Analytiikka on kovasti muodissa, ja lukujen seuraaminen onkin tärkeää. Mutta vaikka somekorporaatioiden väitetään tuntevan meidät paremmin kuin itse tunnemme itsemme, tarve ihmisten oikealle kohtaamiselle ei ole kadonnut.

Journalismissa tarvitaan kuplien rikkomista, ja erityisesti nuorten kohderyhmä haastaa perinteisen median kehittämään moniäänisyyttä niin tekijöiden kuin haastateltavien valinnassa. Tasapuoliseen kohtaamiseen perustuvia Erätauko- ja Etätauko-tapaamisia on kokeiltu hyvällä menestyksellä. Kuin tuijotetaan analytiikkaa, saadaan sitä, mitä mitataan. Kun kuunnellaan ja kohdataan ihmisiä, voidaan oppia ja luoda jotain, mitä ei vielä ole olemassa. Tätä mieltä on myös Demin nuorten toimituksen valokuvaaja Malin Gustafsson.

Mielestäni on tärkeää, että tekijätiimit ovat monipuolisia, ja yksi näkökulma tähän on se, että tiimeissä olisi sekä nuorempia ja vanhempia tekijöitä. Nuoret osaavat tuoda uutta näkökulmaa tekemiseen ja hallitsevat uusia alustoja ja sovelluksia.
Malin Gustafsson

5. Viihdytä! Kiinnostavuus kasvaa vuorovaikutuksessa

Teknologia tarjoaa koko ajan parempia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa. Lukijat voivat lähettää tekstin lisäksi kuvaa, ääntä tai videota, ja juttuihin voi lisätä kyselyitä, testejä, äänestyksiä ja vaikka mitä interaktiivisia elementtejä. Joskus vuorovaikutuksen rooli voi olla lisäarvon tuottaminen lukijalle. Sosiaalisina eläiminä me ihmiset tykkäämme verrata, ajattelemmeko asioista samoin kuin muut. Vaikkapa yksinkertaisen kyllä tai ei -äänestyksen klikkaaminen ja vastausten jakauman näkeminen voi olla se juttu, jonka vuoksi lukija palaa median pariin. Demissä hyödynnetään aktiivisesti Instagram storyn vuorovaikutteisia elementtejä, kuten kyselyitä, kysymyksiä ja visoja. Kaikissa somesisällöissä kutsutaan lukija vuorovaikutukseen tavalla tai toisella.